Vloge za pomoč humanitarne organizacije sprejemajo do 28. avgusta. Foto: MMC RTV SLO
Vloge za pomoč humanitarne organizacije sprejemajo do 28. avgusta. Foto: MMC RTV SLO

Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od stopnje škode.

Vlada je takoj po katastrofalnih poplavah na začetku avgusta sprejela odločitev, na podlagi katere je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas dodelila po pet milijonov evrov sredstev. S tem je, kot so sporočili iz Rdečega križa, omogočila učinkovito in hitro oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3., 4. in 5. avgusta letos.

Dodeljena sredstva za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v nedavnih poplavah bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bosta sredstva dodeljevali organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas.

Pomoč prizadetim v poplavah

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najpozneje do 28. avgusta 2023. Vlogo, h kateri je obvezno treba priložiti fotografije, na katerih je razvidna škoda, lahko oddate osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ ali Karitas ali občino, kjer ste utrpeli škodo.

Vsakemu posameznemu prosilcu bo dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku izdan sklep ene izmed organizacij, Slovenskega Karitasa ali Rdečega križa Slovenije.

Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so tako rekoč neobnovljiva in zahtevajo nadomestno bivališče, bo pomoč znašala 3000 evrov.

Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo pomoč znašala 1500 evrov.

Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore pa bo pomoč znašala 500 evrov.

Več informacij.

Pomoč prizadetim v neurjih (12. 7.-2. 8.)

Vsi oškodovanci morajo svoje vloge za pomoč oddati na pristojno občino, lokalno izpostavo Karitasa, Rdečega križa in Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornic najpozneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Vsak posamezni upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva dobrodelnih organizacij.

Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je vrednost sredstev od 8000 do 15.000 evrov.

Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo vrednost sredstev znašala od 2000 do 8000 evrov.

Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter pročelja, oken in vrat je na voljo pomoč od 1000 do 2000 evrov.

Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal sredstva znašajo od 500 do 1000 evrov.

Več informacij.