Projekt naj bi ranljivim skupinam zagotovil varno gibanje v prometu. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Projekt naj bi ranljivim skupinam zagotovil varno gibanje v prometu. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

"Prizadevati si moramo, da bi invalidi in preostale ranljive skupine lahko živele samostojno in neodvisno življenje," je na predstavitvi projekta poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. To je po njenih besedah pomembno tudi glede na to, da se prebivalstvo stara. V projektu že sodeluje 21 občin, želi pa si, da bi se vanj vključile vse.

V projektu po njenih besedah iščejo rešitve za čim učinkovitejšo vključitev slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih v procese multimodalnega prometa, s tem pa za večjo kakovost njihovega življenja. Prav tako so v projektu podane rešitve za varno gibanje in varne poti za šolajoče otroke in starejše.

Spomnila je, da v Sloveniji živi približno 170.000 invalidov, kar je 8,5 odstotka prebivalstva. Cilj projekta je po navedbah ministrstva vpeljava standardiziranega sistema za fizično in digitalno dostopnost za ranljive skupine na celotnem območju države.

Po besedah zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika projekt predstavlja primer proaktivne akcije in spreminjanja družbe z namenom, da bi preprečevali izključevanje. "To je smer, ki prinaša napredek," je prepričan. Projekt je v dopisu, ki so ga prebrali, pozdravil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Projekt geodetskega inštituta

Projekt, ki ga vodi Geodetski inštitut Slovenije, želi denimo standardizirati zajem in obdelavo podatkov in podati seznam za odpravo ovir v prostoru, je povedal Roman Rener z inštituta.

Aplikacija bo slepim in slabovidnim posredovala, kje so fizične ovire in kje zvočni semaforji, gibalno oviranim pa, kje so parkirna mesta za gibalno ovirane in kakšna je dostopnost javnega objekta. Šolskim otrokom bo sporočila, kje so nevarna mesta na šolskih poteh, starejšim pa, kje so fizične ovire zanje.

Občine, ki sodelujejo v projektu, po njegovih besedah med drugim pridejo do seznama za odpravo ovir pri razvoju prostorske dostopnosti in do ocene o dostopnosti občinskih spletnih strani. Župan sodelujočega Novega mesta Gregor Macedoni je potrdil prednosti, ki jih projekt prinaša za občino.

Pri projektu sodelujejo tudi predstavniki ranljivih skupin. Janez Hudej iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske je dejal, da se gibalno oviranim pri gibanju porajajo drugačna vprašanja kot tistim, ki nimajo težav z gibanjem. Pozdravil je možnost, da bodo odgovore o dostopnosti posameznih stavb in krajev, ki jih iščejo, lahko dobili v projektu.