Foto: BoBo
Foto: BoBo

DZ je konec marca sprejel dve zakonski noveli, namenjeni poenostavitvi postopkov za zaposlovanje tujih delavcev iz t. i. tretjih držav, saj se slovensko gospodarstvo v zadnjem času spopada z velikim pomanjkanjem delovne sile. Kot navaja obrtno-podjetniška zbornica (OZS), so največje težave s pomanjkanjem delovne sile v gostinstvu, turizmu, prevozništvu in gradbeništvu ter tudi v industriji.

Slovenija je, čeprav odpravlja ovire za zaposlovanje tujih delavcev, ki ne prihajajo iz držav EU-ja, precej rigorozna na področju vozniških dovoljenj. Številni tuji delavci, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije in so si uredili bivališče v Sloveniji, tudi skupaj z družinskimi člani, opozarjajo, da jim Slovenija v nasprotju z nekaterimi drugimi državami EU-ja ne priznava vozniških dovoljenj in da morajo znova opraviti praktični del vozniškega izpita, če želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje.

Tuji državljani, ki imajo v Sloveniji t. i. običajno prebivališče, namreč lahko leto dni od datuma prijave prebivališča uporabljajo svoje veljavno vozniško dovoljenje. Časovne omejitve ni za vozniška dovoljenja, izdana v državah članicah EU-ja, Lihtenštajnu, na Norveškem ali Islandiji.

Drugi tujci pa lahko ob izpolnjevanju pogojev za vožnjo motornih vozil zahtevajo zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja za slovensko, ki pa se jim izda le, če opravijo praktični del izpita.

Praktičnega dela ni treba opraviti le lastnikom vozniških dovoljenj iz San Marina, Združenega Kraljestva, treh držav britanskega otočja (Man, Guernsey in Jersey), Gibraltarja in Švice za vse kategorije, Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne Koreje, Združenih arabskih emiratov ali Avstralije za kategoriji B1 in B.

Nekatere druge države v EU-ju nimajo tako strogega režima pri menjavah vozniških dovoljenj. Sosednja Avstrija denimo priznava vozniška dovoljenja nekaterih držav zahodnega Balkana. Madžarska pa celo vsa vozniška dovoljenja podpisnic Dunajske konvencije o cestnem prometu iz leta 1968.

Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, da je pri zamenjavi vozniških dovoljenj tretjih držav Slovenija do zdaj sledila priporočilom Evropske komisije, ki je pred leti ustanovila strokovno delovno skupino in nato pripravila seznam meril, ki jih priporoča državam članicam za oceno sistema pridobivanja vozniškega dovoljenja v državi nečlanici EU-ja.

Mednje sodijo merila za teoretični in praktični del vozniškega izpita, zahteve za identifikacijo, tehnične specifikacije kartice vozniškega dovoljenja, standardi usposabljanja, splošna varnost sistema izdajanja vozniških dovoljenj, raven prometne varnosti, praksa glede zamenjave vozniških dovoljenj tretjih držav …

Nova direktiva EU-ja

"Glede restriktivnosti glede priznavanja vozniških dovoljenj velja še poudariti, da Slovenija priznava vsa tuja dovoljenja, medtem ko druge države članice le nekatera. Imetniki tujih vozniških dovoljenj, ki jih ne priznavajo, morajo opraviti vozniški izpit v celoti, če želijo pridobiti vozniško dovoljenje EU-ja," pravijo na ministrstvu za infrastrukturo in dodajajo, da je bil 1. 3. 2023 objavljen predlog nove direktive EU-ja o vozniških dovoljenjih, ki določa postopek za oceno in priznavanje vozniških dovoljenj tretjih držav.

"Predlagano je, da bo postopek vodila Evropska komisija, ki bo vsaka štiri leta izvedla postopek ocene in objavila seznam tretjih držav, ki imajo vzpostavljen sistem, ki zagotavlja raven varnosti v cestnem prometu, primerljivo z ravnjo držav članic Evropske unije. Na ta način naj bi se vzpostavilo enotno priznavanje vozniških dovoljenj tretjih držav na ravni celotne Evropske unije," so še pojasnili.

Letno tuje vozniško dovoljenje, vsaj glede na podatke ministrstva za infrastrukturo za zadnjih pet let, za slovensko zamenja nekaj več kot 2000 voznikov.

"Pri zamenjavi tujih vozniških dovoljenj ne govorimo o tujih državljanih, ampak o imetnikih tujih vozniških dovoljenj, ker lahko tuje dovoljenje zamenja tudi slovenski državljan. Statistike o tem, koliko je bilo zamenjav z opravljenim praktičnim delom vozniškega izpita, ne vodimo," so še pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Kako poteka praktični del izpita?

Na agenciji za varnost prometa (AVP) glede postopka zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za slovensko navajajo, da ob izpolnjevanju pogojev za zamenjavo upravna enota voznika prijavi na praktični del izpita.

"Obveznega usposabljanja ni, mora pa oseba priti na izpit z vozilom šole vožnje in inštruktorjem vožnje," pravijo na AVP-ju.

V Združenju šol vožnje Slovenije, ki deluje v okviru GZS-ja, pa pojasnjujejo, da morajo tuji državljani, ki želijo zamenjati veljavno tuje vozniško dovoljenje, najprej vložiti vlogo za zamenjavo na upravni enoti in priložiti tudi veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti vožnje motornih vozil oziroma tistih kategorij, za katere zahtevajo izdajo vozniškega dovoljenja.

"Kandidat, ki se priglasi k opravljanju vozniškega izpita, se zglasi v eni od šol vožnje, ki mu izda evidenčni karton vožnje. Za tujce, ki želijo zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko, ni predpisan obseg usposabljanja. Na izpitno vožnjo lahko gredo ob spremstvu učitelja vožnje, tudi če pred tem ne opravijo nobene učne ure usposabljanja. Običajno pa takšna oseba z učiteljem vožnje opravi eno učno uro vožnje, na kateri ugotovita, ali je oseba pripravljena na izpitno vožnjo oziroma koliko dodatnega usposabljanja potrebuje. Cena usposabljanja je tako odvisna od ravni predhodne usposobljenosti osebe, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje, saj se ure dodatnega usposabljanja iz vožnje temu individualno prilagajajo," so postopek priprave na praktični del izpita opisali v združenju avtošol.

Tuji delavci nimajo težav zaradi ponovnega opravljanja vozniškega izpita

Na GZS-ju so poudarili, da z njihovimi člani pogosto obravnavajo razloge in zelo različne primere, zaradi katerih se podjetja spopadajo s pomanjkanjem delovne sile. "Do zdaj podjetja obveznosti ponovnega opravljanja vozniškega izpita niso izpostavljala kot oviro pri zaposlovanju tujcev," so zapisali.

Na OZS-ju pa pojasnjujejo, da veliko voznikov, ki prihajajo iz tretjih držav, ne izpolnjuje pogoja običajnega prebivališča, zato jim ni treba zamenjati tujega vozniškega dovoljenja za slovensko.

Profesionalni vozniki, ki sicer izpolnjujejo pogoj običajnega prebivališča, kot navajajo v OZS-ju, pa lahko zamenjajo vozniško dovoljenje brez obveznega predhodnega praktičnega dela vozniškega izpita, "saj imajo dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu".

"Vozniki, ki opravljajo komercialne prevoze, morajo namreč pred opravljanjem dela pridobiti tudi ustrezno strokovno usposobljenost – temeljno kvalifikacijo (kodo 95). To velja za vse voznike, ki upravljajo vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1E, C ali CE ali D1, D1E, D ali DE," pravijo na OZS-ju in dodajajo, da prav tako ne zaznavajo težav, ki bi jih imeli tuji vozniki pri zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje.