Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je pred novim šolskim letom z odlokom določila, da morajo osebe, ki opravljajo delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Izpolnjevanje PCT-pogoja pa naj bi preverjal predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

Šole in vrtci so v torek prejeli okrožnico, iz katere je razvidno, da neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in bo delodajalec v skrajnem primeru lahko kršilce odpustil.

Grožnje s sankcioniranjem tistih, ki se bodo načrtno izmikali izpolnjevanju PCT-pogoja, delijo tudi mnenja pravnikov, saj nekateri zagovarjajo, da so sankcije mogoče v okviru obstoječe delovnopravne zakonodaje, nekateri pa, da so neustavne oz. jih je mogoče izpodbijati na pristojnih sodiščih.

Na sindikatu vzgoje in izobraževanja (Sviz) so za MMC povedali, da sicer še ne dobivajo veliko vprašanj glede omenjenega vladnega odloka, predvsem pa gre za vprašanja, kaj se dejansko dogaja, saj ne dobivajo vsi zaposleni popolnih informacij o tem, kar je bilo zapisano v okrožnici. Navsezadnje pa odlok velja le še dva dni in vprašanje je, kaj se bo potem odločila vlada.

Za zdaj pa sankcije glede preverjanja PCT-pogoja niso predvidene oz. nimajo zakonske podlage, so zatrdili. Pristojni pa lahko ukrepajo, kot so lahko že v preteklosti, ko PCT-pogoj še ni obstajal. Ravnatelj šole lahko zaposlenega, ki morda ne bo hotel izkazati PCT-pogoja, pošlje na obvezen test na novi koronavirus.

Na Svizu namreč pojasnjujejo, da obvezno testiranje zapoveduje 31. člen Zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugim navaja, da "zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskave, in so obvezni za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja".

Šele zavračanje testiranja, in ne PCT-pogoj, pa ima zakonsko podlago za morebitne sankcije. Sicer pa so bila vodstva šol v preteklosti, ko je še pred cepljenjem potekalo obvezno testiranje šolnikov, obveščena o rezultatih testov zaposlenih oz. so jih ti dostavili, če so se testirali v drugih krajih.

Spoštovanje delovnopravne zakonodaje

Pravna mnenja o morebitnih sankcijah zoper zaposlene, ki bodo zavračali obveznosti, povezane z epidemijo covida-19, so sicer precej različna. Jože Klavdij Novak iz odvetniške družbe Čeferin in partnerji je v srednih Odmevih pojasnil, da morajo "tako delavci kot delodajalci, tudi vodstveni kadri v šolah in drugih ustanovah, spoštovati veljavno zakonodajo, tudi podzakonske predpise, ki so bili na podlagi veljavne zakonodaje sprejeti in naj bi tako otroke kot zaposlene ščitili pred širjenjem nalezljive bolezni covid-19". "V tem smislu sta dolžna ustanovitelj oziroma svet sprejeti tudi določene delovnopravne ukrepe oziroma posledice zaradi nespoštovanja predpisov," je pojasnil.

Novak je sicer opozoril, da obstaja tudi možnost tožb, če bi se nekdo, denimo v bolnišnici, okužil, ker se zdravstveni delavec ni želel cepiti.

"Čeprav cepljenje proti covidu-19 ni obvezno, je prostovoljno, pa za določene skupine poklicev, tudi za zdravstvo, zavrnitev cepljenja brez utemeljenih medicinskih razlogov ni povsem brez posledic. Zakon o delovnih razmerjih nalaga delavcu spoštovanje navodil delodajalca, delavec mora skrbeti za varnost, za zdravje pri delu in podobno. Torej, delodajalec je tisti, ki lahko odškodninsko odgovarja v primeru odškodninskih zahtevkov zaradi nestrokovnega ravnanja svojih zaposlenih, bodisi zdravnikov bodisi drugega zdravstvenega osebja," je med drugim opozoril v Odmevih.

Ravnatelji so prejeli navodila za PCT-pogoj v šoli

Ustavno sporno pogojevanje

Pravnika Andraž Teršek in Marko Blatnik pa sta na drugi strani prepričana, da pogojevanje PCT-pravila v delovnopravnih razmerjih pravno ni dopustno, tako kot ni pogojevanje javnega in zasebnega družbenega življenja (vstop na javno prireditev, koncert, v lokale, restavracije in druge storitvene obrate, na športne prireditve …).

"Pogojevanje zaposlitve s cepljenjem ali testiranjem neposredno posega v ustavno pravico ljudi do svobode dela iz 49. člena Ustave RS in v pravice, ki jih ljudem zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih, zaradi česar delodajalec odškodninsko odgovarja: če delodajalec odkloni delavcu zaposlitev ali mu poda odpoved delovnega razmerja, ker delavec ne izpolnjuje pogoja PCT, je takšno ravnanje delodajalca mogoče izpodbijati pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem," sta med drugim zapisala.

Ob tem poudarjata, da "pristojno ministrstvo, inšpektorat, vlada kot taka, osupljivo veliko število pravnikov in pravnic ter delodajalci povsem napačno razumejo in razlagajo določbe Zakona o delovnih razmerjih v povezavi s PCT-pravilom v prizmi medsebojnih pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev". "Tisto, kar se zahteva od zaposlenih, ni "zdravstveni pregled", ampak medicinski poseg. Tisto, kar se zaposlenim nalaga kot dolžnost iz naslova varovanja zdravja, zdravega delovnega okolja in varstvo drugih ljudi, ni dolžnost zaposlenih, ampak delodajalcev," sta še poudarila.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pa je po njunem mnenju v očitnem nasprotju tako z ustavo kot z zakonodajo.

Kmalu konec počitnic
Pravnika Andraž Teršek in Marko Blatnik o "spornih testih"

"Trdiva, da je uveljavitev plačljivosti sicer očitno protiustavnih testiranj očitno protiustavno. Trdiva tudi, da gre pri PCR- testih za "medicinski poseg", ne za goli zdravstveni pregled ali za golo diagnostiko (s sredstvom, ki ga proizvajalec ni ne predvidel za diagnostiko ne testiral v diagnostičnih postopkih, hkrati pa lahko povzroči hudo in trajno poškodovanje nosne votline in sluznice, predvsem pri otrocih in mladih, o čemer priča več znanstvenih analiz). Test s slino (pomembno vlogo pri njegovem razvoju je imel Kemijski inštitut v Ljubljani) je drugačna zadeva. A ta test, čeprav je bil ustrezno razvit in uvrščen na namembne sezname NIJZ-ja, se že nekaj časa onemogoča in dobesedno prepoveduje ljudem. Z očitnim in jasnim namenom: vse ljudi prisiliti k cepljenju za covid."