Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Zato je slišati pozive, naj se vnovič pregleda, katere delovne zvezke učenci in dijaki dejansko potrebujejo in katere vsebine je mogoče zapolniti z brezplačnimi gradivi na spletu.

V Mladinski knjigi so nam povedali, da se je od 416 tiskanih učnih gradiv februarja letos, ko se usklajujejo cene, podražilo 26 učbenikov in delovnih zvezkov. Gre predvsem za srednješolska učna gradiva. Ker pa se stroški zvišujejo iz meseca v mesec in ker primanjkuje surovin, v Mladinski knjigi za februarja prihodnje leto napovedujejo podražitve tiskanih učnih gradiv. Za koliko, ne razkrivajo.

Da napovedane višje cene kličejo po racionalizaciji učnih gradiv, meni predsednica Društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar: "Res zracionalizirati, kar se zracionalizirati da, glede na to, da je to zelo veliko na digitalni bazi trenutno in najbrž vsak delovni zvezek ali druga potrebščina nista potrebna."

Zneski za delovne zvezke se sicer razlikujejo od šole do šole in od regije do regije. Izbira gradiva je prepuščena strokovnim aktivom učiteljev, ki potrebujejo zeleno luč sveta staršev. Ob tem ni nepomembno, da marsikateri delovni zvezek ostaja neuporabljen. Da se to dogaja, ugotavlja tudi Nives Počkar: "To sem tudi doživela, seveda se pri vsakomer, ki ima šoloobvezne otroke, to dogaja. Na srednjih šolah imamo zelo malo delovnih zvezkov, ker tudi kot tržna niša nismo zanimivi v tem smislu. Vsekakor je treba dobro premisliti, ali je to sploh potrebno."

Ob tem še povejmo, da je za delovne zvezke denimo za četrti razred treba odšteti od 80 do 120 evrov, za osmi od 180 do 250, za deveti pa od 130 do 200 evrov.