Rajko Knez Foto: BoBo

Ti pritiski na sodišče potekajo, tako pravi Knez, v smeri poskusa vplivanja na odločitve sodišča, v skladu z interesi teh centrov moči. "V to seveda ne bomo privolili. Ustavno sodišče sodi in bo sodilo izključno na podlagi ustave in zakonov ter se pri tem ne bo oziralo na to, kdo so stranke v postopku. Prav tako ne bo podleglo takim ali drugačnim pritiskom dela javnosti," je dejal v pogovoru za Sobotno prilogo Dela.

Po njegovih besedah marsikatera odločitev ustavnega sodišča v širši javnosti ni priljubljena. A to je vgrajeno v njihovo delo, saj ustavno sodišče obstaja ravno zato, da ščiti tudi pravice manjšin in neprivilegiranih skupin. "V idealnem svetu bi bilo ustavno sodišče kot institucija močnejše od seštevka devetih posameznikov in posameznic. A to predpostavlja, da se vsi sodniki zavedajo, da delajo v kolektivu, kjer osebna diskreditacija posameznega sodnika nujno pomeni degradacijo sodišča. Slabitev pomena in vrednosti ustavnega sodišča pa v končni fazi škodi vsem državljanom, ne le ustavnim sodnikom," je še poudaril.

"Accettova ustna pojasnila niso v nasprotju z dejstvi"
Spregovoril je tudi o odločanju ustavnega sodišča o noveli zakona o tujcih, ki so jo imeli na mizi kar enajstkrat. To se je po njegovih besedah zgodilo zaradi težkih dilem, pri katerih so njihovi argumenti večkrat trčili. Meni, da gre pri odločbi za dobro strokovno odločitev, ki je bila doslej v strokovni javnosti deležna premajhne pozornosti.

Pri tem je zavrnil očitke o ideološki uniformnosti sodišča, saj je bila odločba sprejeta z osmimi glasovi proti enemu. "Nenavadno je, da moram to pojasnjevati, ampak soglasnost je pri sojenju izraz tega, da se je večina sodnikov strinjala s strokovnimi argumenti večinske odločbe. Takšen rezultat je posledica temeljite diskusije in usklajevanja mnenj, nikakor pa ne 'ideološke homogenosti' ustavnih sodnikov," je poudaril.

Glede očitkov, ki so leteli na ustavnega sodnika Mateja Acceta, je povedal, da so na sodišču opravili razpravo in se iskreno pogovorili, zato temu "pripetljaju" ne bi več dajal poudarka. "Lahko samo rečem, da enotnega stališča o tem nimamo, ker na dogodke izpred skoraj dveh let gledamo do določene mere različno. Osebno pa lahko ponovim, da ustna pojasnila sodnika Accetta niso v nasprotju z dejstvi, ki so se mu naknadno očitala," je dejal.