Predsednik KPK-ja je predsednici DZ-ja predal poročilo KPK-ja za lansko leto. Dogovorila sta se, da bodo imeli njuni kabineti redne stike. Foto: Matija Sušnik/DZ
Predsednik KPK-ja je predsednici DZ-ja predal poročilo KPK-ja za lansko leto. Dogovorila sta se, da bodo imeli njuni kabineti redne stike. Foto: Matija Sušnik/DZ

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po besedah predsednice DZ-ja Urške Klakočar Zupančič ni le institucija, ki bi morala biti prisotna samo v državah, kjer je korupcija velika težava. "Pa ne bom rekla, da korupcija ni velik problem pri nas," je dodala. Zato si želi, da bi protikorupcijska komisija dobila spoštovanje, ki si ga zasluži, in da bi njena sporočila slišali vsi funkcionarji, ki si morajo prizadevati za svojo integriteto. "Najbolje bi bilo, da bi to integriteto imeli že vgrajeno v sebi," je poudarila. Ko bodo funkcionarji dosegli visok standard integritete, bo tudi ljudstvo zaupalo vanje in v državo.

Oba s predsednikom KPK-ja Robertom Šumijem si želita tvornega sodelovanja. Po besedah predsednika KPK-ja bi želel narediti korak naprej pri razumevanju instituta nasprotja interesov, ki "pomeni samo korak do korupcije". Posebno pozornost je po njegovem mnenju treba nameniti kadrovanju v družbah v državni lasti in na področju lobiranja, "ker v bistvu je to demokratični institut, ki ni najbolje razumljen". Veliko izzivov pa je tudi na področju prijave premoženja in preglednosti.

DZ po njegovem mnenju predstavlja ključno institucijo v naši družbi, ki z vidika sprejemanja odločitev kot zgledovanja od zgoraj navzdol "kaže slovenski družbi, kako je treba vzdrževati raven komunikacije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države, demokratičnih institutov in ne nazadnje neodvisnih, samostojnih institucij, ki so regulatorji v neki družbi, kot je tudi KPK", je dodal.

Kako rešiti neupoštevanje nezdružljivosti funkcij

Na področju nezdružljivosti funkcij si želi, da bi se postopek poenotil na enem mestu, da se ve, kdo je za neko odločanje pristojen. Tudi v DZ-ju se namreč pojavljajo nezdružljivosti funkcij, priporočil KPK-ja pa nekateri ne upoštevajo. Takšen je primer poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha, ki ga je KPK na to opozoril že v prejšnjem mandatu. Vendar je Šumi danes pojasnil, da z novim mandatom začnejo roki za odpravo nezdružljivosti teči na novo.

Glede upoštevanja izdanih mnenj KPK-ja Šumi pravi, da je rezultat "na žalost bolj skromen". "V zadnjem obdobju ne naše ugotovitve, ki so bile pravnomočne, ne naša priporočila niso bila upoštevana z dovolj veliko mero skrbnosti in resnostjo, ki bi se pričakovala v razviti demokratični družbi," je dodal na koncu.

Predsednik KPK-ja bo v torek letno poročilo za leto 2021 predstavil še predsedniku republike Borutu Pahorju.

KPK lani prejel več kot 600 različnih prijav

Predsednica DZ-ja zagotovila tvorno sodelovanje z Ženskim lobijem Slovenije

Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič je v državnem zboru sprejela tudi predstavnice Ženskega lobija Slovenije. Kot je povedala, je počaščena, da so ji sogovornice predstavile vrednote in ideje, ki jih zastopajo v društvu. "Gre predvsem za skrb za enakopravnost spolov, za enakovredno zastopanost žensk, tako v parlamentu, na drugih javnih funkcijah, na vodilnih gospodarskih funkcijah in na splošno v javnem življenju," je dejala. Ob tem je poudarila, da je v trenutnem sklicu DZ-ja največ žensk, odkar ta obstaja, in prvič tudi ženska na predsedniškem mestu.

"Verjamem, da je pomembno, da obstaja med moškim in ženskim delom pariteta, ker ravno to potem spodbuja razvoj v pravo smer, če je moški del bolj ekonomski, je ženski bolj socialni," je dodala Klakočar Zupančič. Države, ki imajo tudi ženske na vodilnih mestih, pa so po njenih besedah danes najuspešnejše, "to so skandinavske in druge severnejše države". Napovedala je, da se bo 22. junija v parlamentu znova konstituiral klub parlamentark, ki ga bo vodila najstarejša poslanka Mirjam Bon Klanjšček, ki prihaja iz Gibanja Svoboda. Klub se bo po besedah predsednice DZ-ja povezal z ženskimi društvi in obravnaval vsa vprašanja, ki se tičejo enakovrednosti spolov.

Urška Klakočar Zupančič je ženskemu lobiju zagotovila sodelovanje in oživitev kluba parlamentark, ki ga bo vodila najstarejša poslanka Mirjam Bon Klanjšček. Foto: Matija Sušnik/DZ
Urška Klakočar Zupančič je ženskemu lobiju zagotovila sodelovanje in oživitev kluba parlamentark, ki ga bo vodila najstarejša poslanka Mirjam Bon Klanjšček. Foto: Matija Sušnik/DZ

Članica sveta Ženskega lobija Slovenije Violeta Neubauer se je Urški Klakočar Zupančič zahvalila za sprejem "tako rekoč na začetku svojega mandata". Ženski lobi Slovenije si želi, da bi bilo v delovanju DZ-ja vidno načelo enakosti spolov in razvoj slovenske družbe, v katerem bodo imeli vsi enake možnosti za napredek in za dostojno življenje.

Pogovor s predsednico DZ-ja po mnenju Violete Neubauer obeta, da bodo imele možnost sodelovanja tako pri pobudah za obravnavo različnih tem, ki so tudi predmet delovanja in zanimanja Ženskega lobija Slovenije, kot pri obravnavi predlogov vlade, ki bodo prišli v parlament, ko gre za zakonodajne ukrepe ali pomembne nacionalne strateške dokumente.

V Ženskem lobiju Slovenije verjamejo, da je to začetek bolj sistematičnega in rednega sodelovanja ter da bo vladna koalicija prisluhnila nevladnim organizacijam in civilni družbi. "Ki vam lahko ponudi vedenje, znanje, analize, obenem pa podpre tista napredna prizadevanja, ki bodo v slovenski družbi zagotovila, da nihče zaradi svojega spola ne bo prikrajšan od napredka, ki upam, da ga bo trenutna vladna koalicija prinesla v Slovenijo," je še dejala predstavnica Ženskega lobija Slovenije.

Predsednik KPK-ja izročil poročilo predsednici DZ-ja