Foto: Slovenska vojska
Foto: Slovenska vojska

Komisija za medicinsko etiko je na seji sprejela stališče do helikopterskih reševalnih prevozov bolnikov s covidom-19.

Vsem bolnikom ali ponesrečencem, ne oziraje se na morebitno nalezljivost njihovih bolezni, socialni položaj ali državljanstvo, je treba, kolikor je mogoče hitro, omogočiti nujno strokovno pomoč, so zapisali.

"V vsakem posamičnem primeru naj bi se izbral prevoz, ki v obstoječih okoliščinah in danih razmerah omogoča najhitrejši prevoz do ustrezne strokovne pomoči." Ob tem so dodali, da je ob prevozih bolnikov s covidom-19 treba ustrezno zagotoviti tudi zdravstveno varnost reševalcev, vozila pa po prevozu razkužiti.

Komisija je ugotovila, da je v večini primerov prevoz z reševalnim vozilom časovno najprimernejši, medtem ko helikopterski prevoz ob vseh svojih zahtevah ni vedno najhitrejša oblika prevoza. Predvsem je namenjen prevozu ponesrečencev z nedostopnih ali težko dostopnih planinskih predelov, ob dalj časa trajajočih avtocestnih ali drugih prometnih zastojih oziroma zaporah prometa, večjih naravnih katastrofah in ob posebnih, strokovno opredeljenih urgentnih zdravstvenih indikacijah.

Kdo so tisti, ki odletijo na pomoč, ko se zalomi tam nekje visoko zgoraj?

Določiti je treba strokovna in praktična merila

Ker vojaški ali policijski helikopterji v osnovi niso namenjeni zdravstvenim prevozom, komisija ministrstvu za zdravje in vladi priporoča, da po vzoru drugih držav omogočita prevoz bolnikov ali ponesrečencev, ki nujno potrebujejo kakovostno strokovno pomoč s strokovno opremljenimi reševalnimi helikopterji ter da se določijo strokovna in praktična merila za njihovo uporabo.

V komisiji sicer z odločitvijo ministrstva za zdravje v povezavi s helikopterskimi prevozi covidnih bolnikov niso bili seznanjeni in je ne morejo komentirati, so še zapisali.

Slovenija nima helikopterja, ki bi bil namenjen le za nujno medicinsko pomoč

Nevarnost kontaminacije in okužbe

Navodilo ministrstva za zdravje, naj okuženih z novim koronavirusom s helikopterji ne prevažajo, je sicer v javnosti odmevalo že novembra lani. Tedaj so na ministrstvu za obrambo pojasnili, da helikopterska nujna medicinska pomoč po navodilih zdravstvenega ministrstva praviloma ne izvaja prevozov bolnikov, okuženih z novim koronavirusom. Omejitev velja zaradi omejenih resursov, tako helikopterjev kot posadk.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je takrat pojasnil, da je pri prevozu okuženih s covidom-19 problematičen tudi začasen izpad helikopterja zaradi čiščenja oz. dekontaminacije po prevozu bolnika. Na ministrstvu za obrambo so takrat navedli, da je treba v najkrajšem času predlagati dolgoročno ureditev helikopterskih prevozov.

Objavljena je nova odredba o začasnih ukrepih pri organizaciji in opravljanju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja covida-19, ki med drugim določa, da se pri osebah z okužbo dihal ali covidom-19 opravljajo le nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare zdravja, in le na vstopnih točkah. Te vstopne covidne zobozdravstvene točke so organizirane v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana, Osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenih domov Maribor, Novo mesto, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica. Na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju covidnih bolnikov, se zdravstvene storitve zagotavljajo tistim, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Tiste z znaki okužbe dihal, ki so bili v stiku z okuženim ali so tudi sami okuženi, pa se naroči oziroma sprejme v covidni ambulanti. Poln seznam je na voljo tukaj.