Izvoljeni predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath. Foto: MMC RTV SLO
Izvoljeni predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath. Foto: MMC RTV SLO

"Ravnanje, ko poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti," so v sporočilu za javnost kritični na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Prav tako je po njihovi oceni nedopustno, da "DZ s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira". "Tako ravnanje namreč ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom o temeljih pravne države ter enakosti pred zakonom," so opozorili.

Komisija za preprečevanje korupcije pravi eno, v DZ-ju drugo. Foto: BoBo
Komisija za preprečevanje korupcije pravi eno, v DZ-ju drugo. Foto: BoBo

KPK je namreč ugotovil, da je poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvath s tem, ko je tudi predsednik pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, v nezdružljivosti opravljanja funkcije. Zato je KPK poslanca pozval, da v 15 dneh od prejema opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Rok se mu bo iztekel v ponedeljek, poslanec Horvath pa se še ni izrekel o tem, kaj bo storil. Če nezdružljivosti ne bo odpravil, bodo nadaljnji koraki na strani mandatno-volilne (MVK) komisije DZ-ja.

KPK je vzel pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta. Iz ugotovitev KPK-ja izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

KPK: DZ naj ravna v skladu z zakonom
Komisija je poudarila, da se pri vprašanjih glede nezdružljivosti funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti v primerih, ki jih zakon o poslancih ne ureja, uporabijo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

KPK tako poudarja, da so pogoji za prenehanje mandata Ferenca Horvatha že izpolnjeni, saj nezdružljivosti funkcij ni odpravil v zakonsko določenem roku 90 dni. Skladno s pričakovano integriteto funkcionarja bi poslanec nezdružljivost moral že sam odpraviti v zakonskem roku oz. se ob izdanem opozorilu ustrezno odzvati. Prav tako komisija od DZ-ja pričakuje ravnanje v skladu z zakonom. Tak rok določa 12. člen zakona o poslancih.

MVK teme ni obravnaval
MVK v četrtek ni podprl predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Ferenca Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC-ju, SAB-u in NSi-ju.

Vodja zakonodajno-pravne službe DZ-ja Nataša Voršič je opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage.

"Glede na dogajanje v zadnjih dneh v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horvatha zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij se postavlja pod vprašaj spoštovanje ne samo pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljeni s strani ljudstva, katerega predstavniki so," pa so navedli na KPK-ju.

Komisija KPK ob tem poudarja, da ni dolžna ob vsakokratnem nastopu novega sklica DZ-ja samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem. Glede na ravnanje Horvatha pa je, kot so navedli, KPK začela s postopkom ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev skladno z dopolnjenim sistemskim pojasnilom.

Štefanec v četrtkovih Odmevih

Ali državni zbor krši lastne zakone?