KPK opozarja, da Rotnik ne bi smel upravljati javno premoženje. Foto: MMC RTV SLO
KPK opozarja, da Rotnik ne bi smel upravljati javno premoženje. Foto: MMC RTV SLO

Od odgovornih je KPK pričakoval ukrepanje, a brez uspeha, so sporočili v komisiji. Spomnimo, KPK je 17. 4. objavil obdobno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem Astrid Bah, Tomaža Drolca in Uroša Rotnika, ki vključuje tudi ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem Rotnika, direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., in nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o.

KPK: Koliko gotovine ima Rotnik?
Končno poročilo nadzora nad Rotnikovim premoženjskim stanjem je komisija sprejela 11. 2. 2014, v njem pa piše, da KPK ni mogel ugotoviti natančnega obsega Rotnikovega gotovinskega premoženja.

Iz dostopnih podatkov izhaja, da je Rotnik v nadzorovanem obdobju razpolagal z gotovino v vrednosti med 980.000 in 3.300.000 evrov, pri čemer je znan izvor enega milijona, nista pa znana oziroma verodostojno pojasnjena niti obstoj niti izvor preostale gotovine. Komisija je takrat pristojnemu državnemu tožilstvu predlagala uvedbo finančne preiskave Rotnikovega premoženja.

Neodzivnost nadzornega sveta in lastnic
KPK je sporočil, da je s svojimi ugotovitvami seznanil tako nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje kot občine ustanoviteljice podjetja, Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki. Nihče od njih ugotovitev KPK-ja ni obravnaval z vidika primernosti Rotnika za direktorja javnega podjetja ali z vidika, ali je zaradi nejasnosti zaupanja vredna oseba za funkcijo, s katere upravlja javna sredstva oziroma javno premoženje.

KPK je z ugotovitvami seznanil predsednika nadzornega sveta velenjskega komunalnega podjetja Franca Severja, ki je v odzivu, ki ga je KPK priložil svojemu sporočilu za javnost, zapisal, da je bil dopis naslovljen nanj, ne pa na nadzorni svet.

V zapisu se je Sever večkrat sarkastično obregnil ob KPK. Kot je zapisal, bo z dopisom, ki je bil poslan 28. 7., druge člane nadzornega sveta seznanil, ko bodo imeli sejo. "Druge pristojnosti pa kot predsednik nadzornega sveta nimam. Res pa imamo vsi člani pomisleke glede vaše službe," je dodal Sever.

Župani z Rotnikom zadovoljni
Župani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Bojan Kontič, Darko Menih in Janko Kopušar, so v skupnem odzivu poudarili, da je bil Rotnik na mesto direktorja Komunalnega podjetja Velenje 12. 12. 2012 imenovan na podlagi javnega razpisa in da je izpolnjeval vse pogoje. Ni bil v kazenskem postopku in ni ga v kazenski evidenci, so zapisali.

Z Rotnikovim vodenjem so zadovoljni, "saj je podjetje leto 2013 končalo z dobičkom 58.588 evrov". Poleg tega so dodali, da "nobena od občin ustanoviteljic nima pristojnosti, da bi preverjala oziroma nadzorovala premoženjsko stanje direktorja javnega podjetja, zato to prepuščamo institucijam, ki so za to pristojne."

KPK: Rotnik ne more upravljati javnega premoženja
Komisija za preprečevanje korupcije poudarja, da oseba s takšnimi bremeni, kot so v obdobnem poročilu popisana v ugotovitvah nadzora Uroša Rotnika, ne more in ne sme biti udeležena pri upravljanju javnega premoženja. Od pristojnih KPK pričakuje ukrepanje v skladu z integriteto, kakršna se od njih na njihovih funkcijah tudi pričakuje, so še zapisali v komisiji.