Foto: KPK
Foto: KPK

Greco je namreč objavil poročilo o Sloveniji, v katerem ocenjuje napredek države pri uresničevanju priporočil, izdanih leta 2017 za preprečevanje korupcije v državni upravi ter organih odkrivanja in pregona. V njem ugotavlja, da je Slovenija sprejela nekatere izboljšave, še vedno pa ni načrta integritete za vlado in spremljanja nasprotja interesov.

Glede na to, da je od sprejetja ocenjevalnega poročila in priporočil Greca minilo že več kot pet let, v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) menijo, da Slovenija ni dovolj zavzeto pristopila k izpolnitvi priporočil, ki izhajajo iz njenih mednarodnih obveznosti. Kot so za STA zapisali v odzivu na poročilo, je Greco s priporočili omenil tiste pomanjkljivosti v slovenskem protikorupcijskem prostoru, ki jih tudi sicer na KPK-ju redno izpostavljajo.

"(Pre)počasen napredek na tem področju je zagotovo tudi nekaj, kar vpliva na percepcijo korupcije kot odraz stanja na področju boja s korupcijo v Sloveniji," so zapisali na KPK-ju. Dodali so, da Slovenija na lestvici merjenja zaznave korupcije v zadnjih letih počasi pada, države, ki so včasih za nami zaostajale, pa nas dohitevajo ali celo prehitevajo.

V KPK-ju upajo, da bomo v obdobju do decembra 2023, ko mora Slovenija znova poročati Grecu, "naredili vidnejše korake v smeri, h kateri smo se zavezali ne le ob prevzemu mednarodnih obveznosti na področju preprečevanja korupcije, ampak že s samo slovensko protikorupcijsko zakonodajo, in h kateri se vsakokratna vlada zaveže v času pred volitvami".

"Učinkoviti bomo le, ko bomo vsi opravljali svoje pristojnosti in ko bodo odgovorni upoštevali naše ugotovitve in priporočila," so še poudarili.

Ministrstvo: Spoštujemo priporočila

Ministrstvo za notranje zadeve je v odzivu sporočilo, da spoštujejo priporočila Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco). Ta si prizadevajo uresničiti v okviru veljavne zakonodaje. Greco je namreč ugotovil, da bodo v Sloveniji kljub sprejetju nekaterih izboljšav potrebna še precejšnja nadaljnja prizadevanja.

Na ministrstvu za notranje zadeve so v odzivu še poudarili, da so vsa priporočila skrbno pretehtali in s predlaganimi spremembami zakonodaje postavili temelje za njihovo uresničitev.

Hkrati si prizadevajo ustvariti mehanizme za izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot. Pojasnili so, da ocena temelji na poročilu o napredku izvedbe priporočil, ki so jih skupini Greco podrobno predstavili aprila lani. Po oddanem poročilu v policiji nadaljujejo dejavnosti, ki so zastale zaradi daljših postopkov pri sprejetju predlaganih sprememb zakonodaje.

Policija si prizadeva v svoje vrste pridobiti posameznike z visoko stopnjo integritete, poštenosti, etičnosti in strokovnosti, poudarjajo. V svojih postopkih zagotavlja takšne kadrovske postopke, ki onemogočajo, da bi bili kandidati izpostavljeni različnim neugodnostim pri kadrovanju v policijo. Hkrati mora vzpostaviti in vzdrževati učinkovit sistem za zaposlovanje policistov z visoko moralo, poštenostjo, etičnostjo in strokovnostjo.

Sistem zaposlovanja, napredovanja in upokojevanja policistov in drugih zaposlenih v policiji ne sme biti samovoljen, ampak mora temeljiti na poštenosti, odprtosti, usposobljenosti in dosežkih. "Opisane cilje bomo dosegli s spremembo postopka imenovanja generalnega direktorja policije in direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada kot tudi z uveljavitvijo kariernega sistema v policiji," so zapisali.

"Spoštujemo priporočila Greca, ki si jih prizadevamo uresničiti v okviru veljavne zakonodaje," so poudarili na ministrstvu.