KPK je letno poročilo in oceno stanja za leto 2023 prejšnji teden poslal državnemu zboru in predsednici republike. Foto: BoBo
KPK je letno poročilo in oceno stanja za leto 2023 prejšnji teden poslal državnemu zboru in predsednici republike. Foto: BoBo

Največ pravnomočno končanih ugotovitev o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je bilo na področjih integritete, nasprotja interesov in omejitev poslovanja, zato jim je treba v družbi nameniti več pozornosti, so poudarili.

"Če bi se ti instituti dosledno uresničevali v praksi, bi lahko predstavljali t. i. imunski sistem pri preprečevanju korupcije. Tako pa je še vedno prisotna miselnost, da je pretentati državo vrlina, hkrati pa vse prevečkrat opažamo obvode zakonodaje, ki so sicer legalni, ne pa tudi legitimni," je ob predstavitvi letnega poročila in ocene stanja za 2023 poudaril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Delo Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2023. Foto: KPK
Delo Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2023. Foto: KPK

Lani so na KPK-ju prejeli 817 prijav, kar je 18 odstotkov več kot leta 2022, rešili pa so jih 600. Nato so 123 zadev odstopili policiji in tožilstvu, 244 pa drugim organom. Uvedli so 111 prekrškovnih postopkov in izrekli 102 ukrepa. KPK je lani izdal tudi 11 priporočil in dve pobudi.

Med glavnimi dosežki za lani sicer na komisiji poudarjajo analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva in novi predlog resolucije o preprečevanju korupcije, prevzem novih nalog in pristojnosti s področja zaščite prijaviteljev, uspešno končan pilotni projekt Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah in novi preventivni projekt z znanimi imeni iz sveta športa.

V teoriji je marsikaj odlično, v praksi pa je drugače

Za napredek na področju preprečevanja korupcije pa bo nujna sprememba miselnosti in odprava neustreznih praks, so dodali na KPK-ju. "Ostajajo številni izzivi tako z vidika neustreznih zakonskih določb kot kršitev zakona in neprevzemanja odgovornosti vodilnih ljudi na funkcijah, ki bi morali biti zgled drugim," poudarjajo.

Nekateri mednarodni kazalniki potrjujejo, da je v Sloveniji v teoriji marsikaj odlično, v praksi pa je drugače. "Slovenija tako dosega zelo visoke ocene pri indikatorjih integritete javnega sektorja Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), na indeksu zaznave korupcije Transparency International pa nasprotno zaseda mesto pod povprečjem Evropske unije," navajajo.

Za učinkovito spremembo na bolje moramo po mnenju komisije spremeniti miselnost, ki v ospredje postavlja zgolj lastno korist, in prekiniti prakso iskanja obvodov, kako pretentati državo. Nujno je tudi sodelovanje drugih deležnikov, ki morajo prepoznati pomen integritete, odgovornosti in transparentnosti ter tudi z dejanji odločno pokazati, da je toleranca do korupcije ničelna.