Simona Kustec. Foto: BoBo
Simona Kustec. Foto: BoBo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sporočila, da je končala prekrškovni postopek zoper nekdanjo ministrico Simono Kustec in ugotovila, da je nekdanja ministrica storila prekršek, ker se na dopisni seji vladne komisije za administrative zadeve in imenovanja (KAZI) ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala na njo. Prav tako o tem, da se odloča o njeni vlogi, ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predsedujočega KAZ-iju.

Simona Kustec je po ugotovitvah KPK-ja kršila prvi odstavek 38. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ureja način izogibanja nasprotju interesov.

Končani štirje postopki, pet jih še ni zaključenih

S pravnomočnostjo prekrškovnega postopka zoper Simono Kustec je tako končan četrti postopek. Preostalih pet postopkov še ni pravnomočno končanih. V štirih zadevah je bila vložena zahteva za sodno varstvo, o kateri bo odločalo sodišče, medtem ko en postopek na KPK-ju še ni končan, so navedli na KPK-ju.

KPK je decembra lani, iz istih razlogov kot pri Simoni Kustec, nekdanjemu ministru za kmetijstvo Jožetu Podgoršku izrekel opomin, nekdanjemu ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku pa globo 400 evrov. Postopek zoper nekdanjega ministra za digitalizacijo Marka Borisa Andrijaniča pa je KPK ustavil, ker ni bil član vladne komisije za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI).

Nadomestila več kot 50 funkcionarjem

Kot je lani julija poročala Mladina, je nadomestila za neizrabljen dopust prejelo več kot 50 nekdanjih ministrov, sekretarjev in funkcionarjev Janševe vlade. Med njimi so največ prejeli nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek za 55 dni neizkoriščenega dopusta (14.784 evrov), nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec za 54 dni (13.437 evrov) in nekdanji finančni minister Andrej Šircelj za 30 dni (12.629 evrov). Na seznamu so med drugim tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs, nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak, pa tudi nekateri nekdanji državni sekretarji, kot so Jelko Kacin, Damir Orehovec, Mitja Slavinec in Franc Kangler.

Računsko sodišče je ob revizijskem poročilu proračuna za leto 2022 konec avgusta navedlo, da vlada ni imela pravne podlage za izplačilo omenjenih nadomestil, in pozvalo državno odvetništvo k podaji mnenja o možnostih vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.