Foto: BoBo
Foto: BoBo

V KSJS-ju menijo, da bi bilo trajne in sistemske posege v zakonodajo s področja zdravstva primerneje urejati po rednem zakonodajnem postopku z ločenim noveliranjem vsakega posameznega sistemskega zakona.

Pričakovali so, da se bodo predlagane zakonske rešitve sprejemale v socialnem dialogu in da bodo socialni partnerji svoje predloge lahko obrazložili v dialogu z resornim ministrstvom ter tako sooblikovali predlog zakona. Vendar pa socialnega dialoga v tem primeru sploh ni bilo, so opozorili.

"Še več, nekatere zakonske rešitve nam sploh niso bile znane pred odločanjem na vladi, saj jih v osnutku zakona, ki smo ga prejeli 9. novembra 2023, ni bilo. Gre predvsem za 45. člen in z njim povezane člene predloga zakona, ki daje ministrici za zdravje skoraj bianco pooblastilo za določitev nekaterih ukrepov, ki pomenijo celo poseg v ustavno varovane svoboščine," so navedli.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je sicer po izraženem nezadovoljstvu deležnikov javno napovedala, da bodo med zakonodajnim postopkom sporni člen zapisali tako, da bo jasno, da je predviden za uporabo le v primeru izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče. Odziv ministrice v konfederaciji pozdravljajo. Upajo pa, da bodo spremembe nastale v dialogu z njimi.

"Ne moremo se strinjati z znižanjem višine bolniških nadomestil, zlasti ne z znižanjem višine bolniškega nadomestila po treh mesecih z 90 odstotkov na 80 odstotkov," so opozorili.

Spomnili so, da je pred časom višino bolniškega nadomestila za prve tri mesece sicer z 90 odstotkov na 80 odstotkov znižal zakon za uravnoteženje javnih financ, in sicer zaradi varčevalnih ukrepov. Namesto da bi ta ukrep odpravili, vlada predlaga še dodatno znižanje, so kritični. To bo po njihovih navedbah dodatno poslabšalo socialnoekonomski položaj že tako socialno šibkejših prebivalcev.

Sicer pa v KSJS-ju podpirajo tiste rešitve iz predloga zakona, ki so potrebne za nemoten prehod iz ukinjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na nov obvezni zdravstveni prispevek, kar se bo zgodilo na začetku prihodnjega leta.

Pozdravljajo tudi predvideno podaljšanje izplačevanja bolniških nadomestil v breme delodajalcev z 20 na 30 dni. Strinjajo se tudi, da je za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči treba zagotoviti obvezno sodelovanje koncesionarjev.

Od vladajoče koalicije konfederacija pričakuje povabilo k usklajevanju dopolnil še pred obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu DZ-ja. "V prihodnje pa si želimo pravega socialnega dialoga, brez interventnih omnibus zakonov," so še dodali.