Foto: BoBo
Foto: BoBo

V pomiritvenem postopku so obravnavali 103 pritožbe, uspešno pa so rešili 57 pritožbenih primerov oz. 55 odstotkov. Vodje pomiritvenih postopkov so na prvi stopnji v 12 primerih ugotovili, da policisti niso ravnali v skladu s predpisi, je Levačić predstavil izsledke letnega poročila o pritožbah zoper delo policije za lani.

Primerov pomiritvenih postopkov je bilo 25 odstotkov več, kar kaže na samorefleksijo pri delu policije, saj so vodje enot, kot je dejal, kršitve odkrili in jih v pomiritvenem postopku zaključili že na prvi stopnji. V primerih, ko je notranje ministrstvo izvajalo monitoring pomiritvenih postopkov, pa so bili ti uspešni v kar 75 odstotkih primerov, je dodal Levačić.

Na drugi stopnji so pritožbeni senati obravnavali 59 primerov, kar je tri več kot leta 2022. V 12 primerih so bile pritožbe utemeljene, kar je 33 odstotkov manj utemeljenih pritožb kot leto prej. To "zopet kaže na dobro delo policije in je neki pokazatelj, da policija dela vedno bolje, bolj zakonito in bolj strokovno," je ocenil Levačić.

Glede utemeljenih pritožb je navedel, da so se v večini nanašale na neupravičeno, nesorazmerno in nestrokovno uporabo policijskih pooblastil in prisilnih sredstev, na kršenje pravic mladoletnika, na nestrokovno vodenje prekrškovnega in predkazenskega postopka, na opustitev nadzorstvene funkcije vodje enote in opustitev dejanja policista ob prijavi suma storitve kaznivega dejanja ter še nedostojno vedenje policista do pritožnikov.

Največ pritožb glede uporabe policijski pooblastil

Letos pa se je največ pritožbenih očitkov nanašalo na neustrezno uporabo policijskih pooblastil, na komunikacijo policistov, neukrepanje policistov ter neupravičeno in neustrezno uporabo policijskih pooblastil.

Glede na področje policijskega dela pa je bilo največ pritožb rešenih na področju javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa in kriminalitete.

"Delo policije je glede na statistične podatke boljše. Policisti postopke izvajajo strokovno in zakonito, seveda pa obstajajo primeri, ko policisti ne ravnajo v skladu z zakonom oz. s stroko," je izpostavil Levačić.

Vse utemeljene pritožbe zoper delo policistov je direktorat posredoval Generalni policijski upravi, ki je sprejela določene ukrepe, da v prihodnje prepreči tovrstno ravnanje. V enem primeru je direktorat predlagal uvedbo disciplinskega postopka zoper policista, v dveh primerih pa so posredovali utemeljeno pritožbo na posebni oddelek na Specializiranem državnem tožilstvu, ki jo je sprejel v obravnavo.

Med obravnavanimi policisti je sicer le zanemarljiv delež povratnikov, če pa se ti pojavijo, pa direktorat nanje opozori policijo, je še pojasnil Levačić.