Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

LMŠ je predlagal popravke dveh členov, ki opredeljujeta sestavo in način imenovanja programskega sveta RTV Slovenija. Po sedanji ureditvi 16 programskih svetnikov predlaga politika, v LMŠ-ju pa so predlagali, da bi to izbiro prepustili neposredno civilni družbi in strokovni javnosti.

Po predlogu novele bi zdaj 29-članski programski svet RTV Slovenija po novem imel le še 23 članov; 13 bi jih imenovali po enakem principu kot doslej, o preostalih desetih pa ne bi več odločali poslanci.

Po predlogu LMŠ-ja bi dva člana po novem imenovale strokovne organizacije novinarjev, po enega pa organizacija gluhih in naglušnih, organizacija slepih in slabovidnih, nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, katedra za novinarstvo pri ljubljanski fakulteti za družbene vede, varuh človekovih pravic, Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov, strokovna združenja glasbenih ustvarjalcev, še enega pa strokovna združenja s področja filma in avdiovizualne produkcije.

Na današnji seji DZ-ja so v več poslanskih skupinah v predstavitvi stališč menili, da bo sicer treba zakon prenoviti, a se s predlaganimi rešitvami niso strinjali, med drugim je bilo slišati, da je predlagana rešitev parcialna, premalo domišljena, pa tudi neustrezna.