Malčki se bodo tujega jezika lahko učili že v prvem razredu. Foto: BoBo
Malčki se bodo tujega jezika lahko učili že v prvem razredu. Foto: BoBo
Branimir Štrukelj
Predsednika SVIZ-a skrbi morebitno zmanšanje števila učiteljev v poklicnih šolah. Foto: MMC RTV SLO

Priprava bele knjige, ki vsebuje glavne naloge s področja šolstva, je trajala dve leti, na koncu pa jo bo sprejel državni zbor. Nastajala je pod vodstvom dekana ljubljanske pedagoške fakultete Janeza Kreka v 21-članski strokovni skupini, v procesu pa je sodelovalo skupaj 130 strokovnjakov. Krek je danes na novinarski konferenci ministru Igorju Lukšiču simbolično predal osnutek knjige.

Med predlogi za osnovno šolo je številčno ocenjevanje že v tretjem in ne šele v četrtem razredu. Prvi tuji jezik naj bi bil obvezen že v drugem razredu, kot izbirni predmet pa na voljo že v prvem razredu. Učenje drugega tujega jezika bi bilo sicer neobvezno.

Nacionalno preverjanje znanja predlagajo konec tretjega, šestega in osmega razreda. Pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v osmem in devetem razredu naj bi pouk potekal v manjših skupinah, med rešitvami pa ni več obveznega nivojskega pouka.

Osnutek bele knjige je na voljo tukaj.

Nova bela knjiga po 16 letih
Nova bela knjiga bo po 16 letih na novo začrtala smernice slovenskega izobraževalnega sistema, je prepričan Krek. Kot je povedal, so dve leti porabili za pripravo analize mednarodnih primerjav, prek področnih strokovnih skupin pa so izvedli 15 empiričnih raziskav.

"Prek tega smo dobili zelo natančen vpogled v delovanje šolskega sistema in tudi v stanje na področju različnih rešitev predvsem v evropskih državah," je pojasnil. V zadnjem letu so po njegovih besedah največ časa posvetili pripravi konkretnih rešitev in razpravam z različnimi skupinami v okviru 12 področnih skupin (med drugim za vrtce, osnovno šolo, gimnazije, poklicno izobraževanje, za učence s posebnimi potrebami).

Glavni tajnik SVIZ-a in član nacionalne skupine za pripravo bele knjige Branimir Štrukelj pa je prepričan, da bodo usmeritve iz bele knjige prispevale k izboljšanju kakovosti izobraževanja v Sloveniji. Po njegovem mnenju bela knjiga nadgrajuje tisto, kar je v našem šolskem sistemu že poznano, in opušča tiste dele, ki so se pokazali za neustrezne.

Štrukelj: Brez znanja svetovnih jezikov ne bomo preživeli
Štrukelj pozdravlja zgodnejše uvajanje tujih jezikov in možnost učenja drugega jezika v osnovnih šolah. "V majhni državi preprosto ne bomo preživeli, če ne bomo govorili svetovnih jezikov, če se bomo želeli vključevati v mednarodno menjavo dela in storitev," je prepričan.

Štrukelj je poudaril tudi, da bela knjiga poskuša delovati proti padanju kakovosti srednješolskega splošnega izobraževanja. Nekaj težav vidi pri spremembah poklicnega izobraževanja, saj bo, če bo sledilo uvajanje štiriletnih poklicih programov namesto programov "tri plus dva", število učiteljev lahko preveliko.

Povedal je še, da bela knjiga daje veliko težo in pomen kakovostnemu izobraževanju učiteljev v času študija in tudi strokovnemu izpopolnjevanju, ko ta že izvaja pouk.