Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Analiza raziskave SCORE 2022 kaže, da so med slovenskimi mesti najvišje masne obremenitve večine tarčnih ostankov drog (benzoilekgonina – biomarker kokaina, MDMA – biomarker ekstazija in metamfetamina) v Ljubljani, amfetamina pa, kot pretekla leta, v Velenju. Najvišja masna obremenitev THC-ja je bila v Kopru, tesno pa mu sledi Ljubljana.

Prvič so letos iskali tudi sledove disociativnega anestetika ketamina. Izmed 15 mest, ki so poročala o vsebnosti ketamina, se je Ljubljana uvrstila na peto mesto, v drugih slovenskih mestih pa ni bil določen nad mejo zaznave.

Analize delajo na Institutu Jožef Stefan

Običajno se podatki o uporabi prepovedanih drog pridobivajo na podlagi vprašalnikov ter iz podatkov o zasegu drog, zastrupitvah ter bolnišničnih obravnavah. Epidemiologija odpadnih voda pa je pristop, s katerim ocenjujejo uporabo drog v populaciji in temelji na kemijski analizi neprečiščene odpadne vode na vsebnost posameznih drog. Slovenija v tokratni raziskavi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) sodeluje šestič.

Lani je v monitoringu sodelovalo 118 mest z območji 132 čistilnih naprav, v analize pa je bilo vključenih 41 laboratorijev, tudi laboratorij Skupine za organsko analizo Odseka za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Skupina IJS-ja se je mreži pridružila leta 2017 z analizo odpadnih voda s čistilne naprave Ljubljana. Leto za tem so vključili tudi Domžale-Kamnik in Maribor, v letu 2019 Koper, Novo mesto in Velenje, v letu 2022 pa se je pridružil tudi Kranj.

Letne meritve vključujejo analizo tedenskih vzorcev neprečiščenih odpadnih voda sedem zaporednih dni v pomladnem letnem času na prisotnost biomarkerjev štirih stimulativnih drog: kokaina (biomarker benzoilekgonin), ekstazija (3,4-metilendioksimetamfetamin, MDMA), amfetamina (amfetamin) in metamfetamina (metamfetamin) in tetrahidrokanabinola, THC (11-nor-9-karboksi-THC, THC-COOH). V letu 2022 so prvič vključili tudi biomarker ketamina (ketamin).

Več informacij v poročilu, ki je v angleškem jeziku.

Najvišje obremenitve kokaina so v Ljubljani (467 mg/dan/1000 prebivalcev), najnižje pa v Kranju (188 mg/dan/1000 prebivalcev). V letih 2021 in 2019 je bil Koper uvrščen med 20 najvišje uvrščenih mest, leta 2020 in 2017 pa Ljubljana.

Najvišje obremenitve MDMA-ja (ekstazi) so bile določene v Ljubljani (18,1 mg/dan/1000 prebivalcev), najnižje pa v Novem mestu (2,95 mg/dan/1000 prebivalcev). Tako kot v letu 2021 se tudi v letu 2022 nobeno izmed slovenskih mest ni uvrstilo med 20 mest z najvišjo določeno vsebnostjo MDMA-ja. Ljubljana pa se je v preteklosti že uvrstila med 20 mest z najvišjimi vsebnostmi te spojine, in sicer leta 2020 (3. mesto), 2018 (12. mesto) in 2017 (14. mesto).

Najvišje obremenitve z amfetaminom so bile določene v Velenju (65,2 mg/dan/1000 prebivalcev), sledila pa sta Maribor in Ljubljana z manj kot polovičnimi vrednostmi vsebnosti tega biomarkerja. V nasprotju z letoma 2021 in 2019, ko se je Velenje uvrstilo na 19. mesto in 20. mesto med sodelujočimi prispevnimi območji, se po vsebnosti amfetamina v letu 2022 nobeno izmed slovenskih mest ni uvrstilo med 20 najvišje uvrščenih mest.

Najvišje obremenitve metamfetamina so bile določene v Ljubljani (11,4 mg/dan/1000 prebivalcev), sledi Koper (3,75 mg/dan/1000 prebivalcev). Tako kot v preteklih letih se tudi v letu 2022 nobeno izmed slovenskih mest ni uvrstilo med 20 najvišje uvrščenih mest po vsebnosti metamfetamina.

Najvišje obremenitve s kanabisom oz. THC-jem so bile zaznane v Kopru (82,0 mg/dan/1000 prebivalcev), sledi Ljubljana (80,0 mg/dan/1000 prebivalcev), najnižje pa v Kranju (38,0 mg/dan/1000 prebivalcev). V nasprotju z letom 2021 (Ljubljana – 2. mesto, Koper – 7. mesto in Maribor – 11. mesto) se po vsebnosti THC-COOH v letu 2022 nobeno izmed slovenskih mest ni uvrstilo med prvih 20 mest. So se pa tri slovenska mesta, in sicer Ljubljana (13. mesto), Koper (15. mesto) in Velenje (17. mesto), med 20 najvišje uvrščenih mest uvrstila leta 2019.

Foto: IJS
Foto: IJS

"Če podatke o masnih pretokih biomarkerjev nedovoljenih drog preračunamo na uporabo, sta med preučevanimi drogami najbolj razširjena kokain in kanabis oz. THC," pravijo na IJS-ju.

Rezultati so pokazali tudi, da je uporaba kokaina in THC-ja v Ljubljani konstantna, v Mariboru uporaba kokaina narašča, na območju Domžale - Kamnik je uporaba kanabisa konstantna, uporaba kokaina narašča, uporaba amfetamina pa je upadla. Za preostala slovenska mesta je za napovedovanje časovnih trendov še premalo podatkov, pojasnjujejo raziskovalci, lahko pa opazijo, da narašča predvsem uporaba kokaina.