Foto: BoBo
Foto: BoBo

Za interno revizijo postopkov prijave oziroma odjave stalnega in začasnega prebivališča so se v Mariboru odločili po nedavnih navedbah predsednika vlade Janeza Janše, s katerimi je ta opozoril na problematiko fiktivnih prijav, ki naj bi bile še posebej pereče na območju Upravne enote Maribor.

Po besedah Đurova so sprva revidirali zgolj naslove, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 50 ljudi. Ko so odkrili dva naslova, za katera obstaja sum fiktivnih prijav, so obseg revizije razširili še na naslove, kjer je prijavljenih več kot 20 oseb, nato pa tudi na naslove, ki so bili predmet zadnje kriminalistične preiskave s področja začasnih prijav tujcev, in naslove, na katere so bili opozorjeni ob zunanjem nadzoru ministrstva za notranje zadeve.

Z napovedanim ugotavljanjem prebivališča bodo skušali ovreči ali potrditi sum fiktivnih prijav, s svojimi dozdajšnjimi ugotovitvami pa so že seznanili kabinet predsednika vlade, ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja, ki je vodja medresorske delovne skupine za preučitev omenjene problematike. S seznamom naslovov, za katere so ugotovili sum, pa so seznanili mariborsko policijsko upravo in območno službo finančne uprave (Furs).

Načelnik upravne enote je ob tem priznal, da opravičila za opuščanje postopkov ugotavljanja prebivališč ni, da je to njihova dolžnost in da so v tem delu odpovedali.

Đurov: Ne gre za malomarnost uslužbencev, temveč za sistemsko težavo

A je hkrati tudi pojasnil, da ne gre za nedoslednost oziroma malomarnost uslužbencev, pač pa za sistemsko in nacionalno težavo, ki je že dalj časa znana vsem institucijam v državi in bo brez novih ukrepov postala neobvladljiva. "Ob tako velikem številu postopkov, dolgotrajnosti in zapletenosti je z močno okrnjenimi kadri nemogoče izslediti vse fiktivne prijave," je dejal Đurov.

Po njegovem mnenju trenutne rešitve preverjanja resničnosti prijav in ugotavljanja prebivališča kljub dejstvu, da na papirju izpadejo odlično, v praksi na terenu ne delujejo. Tam namreč problematika narašča in nesporno postaja neobvladljiva tegoba številnih državnih institucij, od upravnih enot, centrov za socialno delo in vzgojno-izobraževalnih zavodov do policije. Kot je poudaril, je tako še posebej zato, ker je problematika povezana z mogočimi zlorabami socialnih transferjev, z zakonodajo o tujcih, neplačevanjem davkov, izkoriščanjem delovne sile in zadeva tako državljane kot tudi tujce v Sloveniji.

Interni nadzor naj opravijo vse upravne enote

Na mariborski upravni enoti so ob poznavanju problematike, predmetne zakonodaje, navodil in usmeritev resornega ministrstva ter na podlagi vsakodnevnih izkušenj med drugim predlagali, da interni nadzor vseh naslovov, kjer je prijavljenih 20 ali več oseb, opravijo vse upravne enote v državi, saj bodo le tako lahko ugotovili natančno stanje in razsežnost problematike.

Predlogi za izboljšanje razmer

Na osnovi tega bo po njegovem mnenju lažje definirati potrebne ukrepe, ki morajo iti v smer samodejnega onemogočenja novih prijav na naslovih, kjer je že prijavljeno večje število oseb, dokler se ne ugotovi, ali že prijavljene osebe dejansko tam tudi prebivajo. Znova je treba po načelnikovih besedah uvesti tudi krajevne pristojnosti na tem področju, pogoj za pravico bivanja na naslovu pa naj postane lastništvo ali najemna pogodba, razen ko gre za družinske člane.

Prav tako predlaga, da je treba določiti primerno kvadraturo nastanitve za prijavo bivališča in uvesti sistem nadzora Fursa nad pravilnostjo obračuna davkov, vezanih na oddajo nepremičnin v najem ter omogočiti navzkrižno povezavo vseh registrov za lažjo ter hitrejšo ugotovitev fiktivnih prijav.

Ministrstvo za javno upravo: Problematika se pojavlja na več upravnih enotah

Na ministrstvu za javno upravo so za STA pojasnili, da je odločitev za izvedbo internega nadzora v pristojnosti posameznega načelnika v sklopu pooblastil za upravno in strokovno vodenje upravne enote.

Ker je po njihovem mnenju vsak načelnik dolžan izvajati ustrezen nadzor nad zakonitostjo poslovanja, bodo v primeru, če bo podana ustrezna ocena potrebnosti notranjega nadzora na področju prijave prebivališč, načelniki takšen nadzor znotraj svoje upravne enote tudi izvedli, so dodali.

Glede preostalih podanih predlogov so pojasnili, da so ti v pristojnosti notranjega ministrstva, ob tem pa so dodali, da se omenjena problematika pojavlja na več upravnih enotah, zaradi česar je v kratkem načrtovan sestanek medresorske delovne skupine.