Banka Slovenije v Ljubljani. Foto: BoBo
Banka Slovenije v Ljubljani. Foto: BoBo

Novico o odstopu je dopoldne sporočil Bošnjak. V DZ je poslal odstopno izjavo, v kateri prosi, da ga DZ s funkcije razreši z 31. julijem. "S funkcije člana sveta Banke Slovenije - viceguvernerja odstopam iz osebnih razlogov," je navedel v odstopni izjavi, objavljeni na spletni strani DZ.

Novico so potrdili tudi v Banki Slovenije, kjer so zapisali, da bo z razrešitvijo v DZ prenehala tudi pogodba o njegovi zaposlitvi v Banki Slovenije. "Skladno s tem bomo predlagali predsedniku RS Borutu Pahorju, da začne postopek imenovanja novega člana sveta Banke Slovenije," so dodali.

Banka Slovenije je lani zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) za preiskavo Bošnjakovega ravnanja, potem ko se je znašel pod plazom očitkov, da ni plačeval davkov za stanovanje, ki ga je oddajal. Banka Slovenije namreč tega pri Finančni upravi RS (Furs) ne sme preveriti, KPK pa lahko.

Marko Bošnjak je odstopil z mesta viceguvernerja BS-ja. Foto: TV Slovenija
Marko Bošnjak je odstopil z mesta viceguvernerja BS-ja. Foto: TV Slovenija

Podatki Fursa na KPK

KPK je pridobila podatke od Fursa in urada predsednika, ki je pristojen za postopek imenovanja viceguvernerjev, ki jih imenuje DZ. A se v ugotovitvah ni opredelila do elementov sumov kršitev davčne zakonodaje. Sredi lanskega decembra je sporočila le, da bi moral Bošnjak sam Banki Slovenije predložiti listine in pojasnila, s katerimi bi lahko zavrnil očitke, ter da je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto.

V Banki Slovenije so takrat poudarili, da sta za njihovo neodvisno delovanje integriteta in neodvisnost zaposlenih, še posebej pa članov sveta, bistvenega pomena. Na KPK so se obrnili, ker očitkov viceguvernerju, ki sicer niso povezani z nalogami in poslovanjem Banke Slovenije, niso mogli v celoti preveriti in z gotovostjo ovreči. Za presojo takšnih ravnanj je sicer v skladu z zakonom o Banki Slovenije pristojen svet centralne banke. Tega sestavljajo guverner Boštjan Vasle in štirje viceguvernerji, poleg Bošnjaka še Primož Dolenc, Irena Vodopivec Jean in Jožef Bradeško.

BS presojal Bošnjakovo kršitev

"Svet Banke Slovenije v skladu z zakonom presoja, ali konkretna ravnanja predstavljajo hujšo kršitev dolžnosti člana sveta Banke Slovenije. Če po postopku, ki je določen v sklepu o postopku ugotavljanja odgovornosti članov sveta, ugotovi, da je član odgovoren za hujšo kršitev njegovih dolžnosti, o tem obvesti DZ," so takrat pojasnili. Sedaj se je ta postopek neuradno bližal koncu. Glasovanje o tem, ali je Bošnjakovo ravnanje predstavljalo hujšo kršitev, naj bi se zgodilo v torek, a ga ni bilo, ker je ta pred tem v DZ poslal odstopno izjavo.

Bošnjak je mandat viceguvernerja nastopil marca 2016, ta pa bi mu potekel marca 2022. V DZ bo sedaj o njegovem predlogu za razrešitev odločala mandatno-volilna komisija DZ-ja, nato pa poslanci DZ-ja.

Predsednik republike poziv za zbiranje predlogov novih možnih kandidatov v skladu z zakonom objavi v 30 dneh po prejemu obvestila. Predloge je nato treba poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni po objavi poziva. Pahor nato v 30 dneh lahko DZ predlaga katerega izmed prijavljenih kandidatov ali koga drugega. Pred tem opravi posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ.