Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nasilje nad otroki je pogosto skrito, saj se dogaja za štirimi stenami, znotraj družin in domov. Po letih, zaznamovanih z epidemijo covida-19, so številne organizacije, tudi Varuh človekovih pravic, opozarjale na porast nasilja nad otroki in na potrebo po podpori otrokom. Zadnje čase pa se več govori tudi o medvrstniškem nasilju in nadlegovanju otrok na spletu.

Evropske študije kažejo, da je eden izmed petih otrok v času otroštva žrtev spolnega nasilja. V to številko so zajete različne oblike spolnega nasilja, tudi nagovarjanja prek spleta, pišejo na spletni strani Združenja za moč, ki ponuja različne oblike pomoči otrokom, ki so žrtve zlorab. Otrokom v Sloveniji pomagajo tudi druge organizacije, Unicef je zanje vzpostavil številne varne točke po državi, mladi, ki so v stiski, pa se lahko obrnejo tudi na katero izmed telefonskih linij za pomoč.

Zloraba otrok je sicer v središču pozornosti globalne javnosti in tudi Združenih narodov. Ti se ob organizacijah, ki si prizadevajo za zaščito in ohranitev pravic otrok po vsem svetu, trudijo zlasti z dejavnostmi, vezanimi na uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah, so zapisali na spletni strani. Konvencija velja od 2. septembra 1990, do danes pa jo je potrdilo 193 držav sveta, je razvidno s spletne strani Varuha človekovih pravic.

Generalna skupščina Združenih narodov je 4. junij razglasila za mednarodni dan otrok, žrtev nasilja leta 1982 zaradi ogromnega števila palestinskih in libanonskih otrok, ki so bili žrtve izraelskega nasilja.