Foto: Ministrstvo za notranje zadeve/Twitter
Foto: Ministrstvo za notranje zadeve/Twitter

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar se je z najožjimi sodelavci srečala z župani občin, ki mejijo s Hrvaško. To je bil drugi sestanek v širši sestavi, posvečen migracijam, delu policije pri preprečevanju nezakonitih migracij in zagotavljanju varnosti. Na sestanku je ministrica napovedala skorajšnje srečanje generalnih direktorjev policij sosednjih držav in regije Zahodnega Balkana v Sloveniji, poudarila je tudi pobudo Evropski komisiji za večjo prisotnost Europola in Frontexa na Zahodnem Balkanu, so po sestanku sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Na ministrstvu za notranje zadeve si po pojasnilih Tatjane Bobnar prizadevajo oblikovati celovito migracijsko politiko, ki se ne bi omejevala le na prehode meje, temveč bi v sodelovanju z ministrstvom za delo in ministrstvom za gospodarstvo oblikovala prožnejšo politiko zakonitih migracij. Foto: BoBo
Na ministrstvu za notranje zadeve si po pojasnilih Tatjane Bobnar prizadevajo oblikovati celovito migracijsko politiko, ki se ne bi omejevala le na prehode meje, temveč bi v sodelovanju z ministrstvom za delo in ministrstvom za gospodarstvo oblikovala prožnejšo politiko zakonitih migracij. Foto: BoBo

Ministrica je na sestanku navedla, da se število nedovoljenih prehodov meje pri nas resda povečuje, a to je dejstvo, s katerim se od marca spopadajo tudi druge države članice Evropske unije in regija Zahodnega Balkana. Povečanje migracijskih tokov je po njenih besedah posledica vizumskih režimov v regiji, ki niso usklajeni z Evropsko unijo in zaradi česar se je močno povečalo število prihodov zlasti indijskih, burundijskih in kubanskih državljanov, ki zakonito pridejo v države Zahodnega Balkana, potem pa nezakonito nadaljujejo pot na zahod.

S to problematiko je ministrica v pismu seznanila tudi podpredsednika Evropske komisije in evropsko komisarko za notranje zadeve in pozvala k uskladitvi vizumskih režimov z vizumsko politiko Evropske unije. Srbija je tako že sprejela odločitev o preklicu brezvizumskega režima za Burundi in Tunizijo, je povedala ministrica. Poudarila je tudi, da Slovenija ni ciljna država prebežnikov. Migracijska strategija, ki jo oblikujejo na ministrstvu, po njenih besedah temelji na varnosti, solidarnosti in zagotavljanju človekovih pravic. Od tega ministrica ne bo odstopila, ne glede na to, koliko interpelacij bo vloženih.

Policija se osredotoča zlasti na boj proti tihotapcem ljudi

Ministrica je na sestanku poudarila, da policija zagotavlja varnost vsem ljudem, pri tem pa je varnost na območjih ob meji, na katerih je policija odstranila rezilno žico, po njenih zagotovilih ostala enako visoka. Pri preprečevanju nezakonitih migracij se policija osredotoča zlasti na boj proti tihotapcem ljudi, pri tem pa imajo pomembno vlogo mešane patrulje. Policija razmere na terenu pozorno spremlja in temu ustrezno razporeja kadre na tista območja, na katerih je migracij več. Trenutno je najbolj obremenjeno območje Policijske uprave Koper, so sporočili z ministrstva.

Na podlagi zakona o nadzoru državne meje lahko občine uveljavljajo stroške, povezane z ukrepi varovanja državne meje, kot so stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo v občinah z namenom povečati varnost občanov in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Na sestanku so občine pozvali, naj ministrstvu za notranje zadeve do zakonskega roka, torej do 15. novembra, pošljejo zahtevke z računi in listinsko dokumentacijo.