Skupina študentov je opozorila na izkoriščanje v podjetjih zaposlenih na fakulteti. Foto: Pixabay

V preteklih dneh je skupina študentov fakultete za arhitekturo opozorila na izkoriščanje v projektantskih podjetjih, ki jih pogosto vodijo zaposleni na fakulteti, in poudarila, da je to edina možnost za pridobivanje zahtevanih priporočil in izkušenj, ki so nujno potrebne za zaposlitev po končanem študiju, so navedli v sporočilu za javnost Študentske organizacije Slovenije. Vsako takšno izkoriščanje študentov je po njihovem mnenju nedopustno, študentsko delo mora biti zakonito, prostovoljno in dostojno plačano, so poudarili.

Ministrstvo obsoja tovrstno "akademsko suženjstvo"

Tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je obsodilo vsakršno obliko izkoriščanja študentov ali "akademsko suženjstvo", še zlasti, ko gre za preplet izvajanja javne službe na področju visokega šolstva ter zasebnih interesov posameznih visokošolskih učiteljev, so poudarili.

Ministrstvo pričakuje, da se bo vodstvo Univerze v Ljubljani nemudoma opredelilo do domnevno spornih ravnanj Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, od vodstva fakultete zahtevalo natančno poročilo in v primeru zaznanih nepravilnosti tudi ustrezno ukrepalo. Minister Jernej Pikalo bo od vodstva univerze zahteval natančno poročilo o dejanskem stanju, morebitnih zaznanih nepravilnostih ter ukrepih.

Neurejeno področje pridobivanja študijskih praks

Na ŠOS-u so opozorili so tudi na neurejenost področja obveznih študijskih praks in pridobivanja praktičnih izkušenj. Gre za nov primer poznanih sistemskih anomalij v visokem šolstvu. Kot so zapisali v sporočilu, so anomalije vezane na kontekst razmejevanja javnega in zasebnega, javnih in tržnih sredstev, prepletanja interesov visokošolskih profesorjev z njihovimi osebnimi interesi in dejavnosti zaposlenih na univerzah zunaj dela na fakultetah, ki se vsebinsko in tudi poslovno povezujejo z delom na fakultetah.

Nesprejemljivo nedostojno plačilo in kraja intelektualne lastnine. Foto: BoBo

Nedostojno plačilo in kraja intelektualne lastnine

Predsednik Študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar je v izjavi, navedeni v sporočilu, dejal, da so s študentskega vidika tovrstne anomalije problematične zaradi nedostojnega plačila, prekarizacije dela in tudi zaradi intelektualne lastnine, ki je v takšnih in podobnih primerih študentom večkrat odvzeta.

Na ŠOS-u razumejo, da želijo profesorji svoja znanja deliti tudi zunaj pedagoških in raziskovalnih obveznosti na fakultetah, vendar mora biti obseg tovrstnega dela omejen in podvržen zakonski ureditvi. V skladu z že ustaljenimi ureditvami menijo, da je univerza upravičena do deleža sredstev, ki izvirajo iz tovrstnih dejavnosti.

Na fakulteti pripravljajo pravila sodelovanja

Fakulteta za arhitekturo bo na podlagi prejetega anonimnega pisma študentov sprejela interna etična pravila sodelovanja med pedagogi in študenti, ki bodo določala vsebine, vrednost in načine izvajanja medsebojnega profesionalnega sodelovanja oziroma študentskega dela. Tudi ta pravila bodo nastala v sodelovanju s študenti. Sprejeli bodo vse potrebne ukrepe, da se v pismu navedene anomalije ne bi dogajale, so sporočili z univerze.

Četrtkovega sestanka na univerzi so se udeležili rektor Igor Papič, dekan fakultete za arhitekturo Matej Blenkuš, predstavnica študentskega sveta fakultete za arhitekturo Eva Pavlič in predsednica študentskega sveta Univerze v Ljubljani Laura Koudela. Vseh informacij o konkretnejših obtožbah na morebitne kršitve zakona, ki so jih podali študenti, akademske ali poklicne etike sicer še niso pridobili. Vsi udeleženci četrtkovega sestanka pa so se kljub temu strinjali, da je treba očitane nepravilnosti v prihodnje preprečiti. Kot so zapisali v odzivu, vsi odločno obsojajo kakršno koli nezakonito in neplačano obliko dela študentov.

Do zdaj so študenti v podjetjih in organizacijah delali prek študentskih napotnic ali pogodb. Foto: BoBo

Praktično delo in obvezna praksa

Ob tem je treba ločiti med študentskim praktičnim delom v projektantskih podjetjih in obvezno študijsko prakso. Kot so navedli, študentsko delo v projektantskih podjetjih ni samo zakonska pravica študentov, ampak tudi uveljavljena praksa, ki širi izkušnje in obzorja študentov ter jih natančneje seznanja s prvinami poklica. Študenti so za opravljeno delo plačani skladno z zakonsko določenimi razmerji.

Študenti se za krajše ali daljše obdobje zaposlujejo v različnih projektantskih podjetjih, nekatera so v lasti pedagogov fakultete za arhitekturo, večina pa je tistih, ki s fakulteto niso povezana, so zapisali v odgovoru. V letu 2018 je v projektantskih podjetjih pedagogov na fakulteti za arhitekturo delalo približno 40 študentov, torej nekaj manj kot štirje odstotki celotne študentske populacije fakultete. Za delo so bili plačani od pet do deset evrov na uro neto oziroma so bili kot soavtorji soudeleženi pri deležu natečajne nagrade ali odškodnine, ki je bila podeljena avtorski skupini.

Fakulteta: Neutemeljene navedbe ŠOS-a

Navedbe v dopisu Študentske organizacije Slovenije, ki delo študentov v podjetjih pedagogov posplošujejo na celotno populacijo, so zato zavrnili kot neutemeljene. Tudi v individualnem razgovoru s pedagogi na Fakulteti za arhitekturo niso zasledili nobenega znaka kršitve delovno pravne zakonodaje. Sicer možnosti, da bi lahko med pedagogom in študenti prišlo do posameznih primerov nekorektnega sodelovanja, ne izključujejo, a odločno zavračajo navedbe, da gre za sistemski problem fakultete.

Obvezna študijska praksa traja 90 ur. Foto: Pixabay

Zapisali so še, da je obvezna študijska praksa del študijskega programa arhitekture in urbanizma in traja mesec dni oziroma 90 ur. Študijska praksa je kreditno ovrednotena in zanjo študent dobi oceno. Ker se zaradi narave dela (projekti večinoma trajajo daljše časovno obdobje), študenti običajno prostovoljno odločijo za delo za daljše časovno obdobje, zagovarjajo stališče, da mora biti delo študenta v vsakem primeru honorirano, saj mu že s prevozom na delo in obroki nastajajo konkretni stroški.

Do zdaj so študenti v podjetjih in organizacijah delali prek študentskih napotnic ali pogodb. Sodelujoči na sestanku so se odločili, da bo fakulteta v najkrajšem času uvedla izključno obliko dela prek tripartitne pogodbe, kjer bodo vključene vse potrebne varovalke, ki preprečujejo nastanek konflikta interesov. Pri sestavi pogodbe bo sodelovala Univerza v Ljubljani, fakulteta za arhitekturo ter študentska sveta univerze in fakultete. Rektor se bo o tej problematiki tudi osebno pogovoril s profesorji, ki imajo projektantska podjetja.