Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič. Foto: BoBo
Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič. Foto: BoBo

Rebalans je potreben zaradi reorganizacije vlade, da bodo tudi nova ministrstva dobila svoje finančne načrte, je pojasnil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič. Kmetijskemu ministrstvu se ob tem sredstva celo nekoliko zvišujejo, je dodal.

Tomaža Lisca (SDS) je zmotilo, da se sredstva za razvoj podeželja zmanjšujejo za skoraj 11 milijonov evrov, a kot je pojasnil državni sekretar, gre le za navidezno zmanjšanje. Večji del tega denarja se namreč prerazporeja na postavko za financiranje posledic draginje, nekaj pa tudi za ribištvo.

"Gre zgolj za to, da finančno ministrstvo hoče, da se na enem mestu zberejo vsa plačila, ki gredo iz državnega proračuna za namene draginje," je povedal Krajčič.

Vlada se je na rast cen že odzvala z vrsto odlokov, tudi na področju kmetijstva, in kot je zagotovil Krajčič, bodo tako delovali tudi v prihodnje. "Kmetijstvo je naša strateška panoga in le na ta način lahko zagotavljamo, da ne bo deležno nepotrebnih pretresov," je dejal.

Za 1,3 milijona evrov se povečujejo tudi sredstva za Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, pri čemer je Alenko Helbl (SDS) zanimalo, zakaj bo agencija ta denar namenila za administracijo. Krajčič je pojasnil, da gre za naložbo v informacijske sisteme. Letošnja oddaja zbirnih vlog se je že začela in je nad pričakovanji, za kar je po njegovih besedah potrebna dobra informacijska podpora.

DZ bo rebalans potrjeval na seji, ki se začne v ponedeljek. Prihodki bodo s 13,1 milijarde evrov za 233 milijonov evrov nižji od doslej načrtovanih, odhodki pa se znižujejo za 609 milijonov evrov, na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal približno 2,9 milijarde evrov oz. 4,5 odstotka BDP-ja.