Vojaka med postavljanjem tehničnih ovir na meji. Foto: BoBo

Zakon o nadzoru državne meje namreč določa, da sme policija postaviti in uporabljati tehnična sredstva za nadzor državne meje na zemljiščih in vodnih površinah ne glede na to, kdo je njihov lastnik, lastniki pa ji morajo omogočiti prost dostop in gibanje. Pri tem zakon predvideva tudi izplačilo nadomestila lastniku in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če je za nadzor državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč in ta traja več kot dve leti.

Ustavili Albanca, ki je prevažal 13 Eritrejcev in enega Afganistanca

Javno korist za ustanovitev služnosti in potreben čas obremenitve ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu, ministrstvo za notranje zadeve pa nato v šestih mesecih začne postopke za ustanovitev same služnosti.

Sklep, ki ga je sprejela vlada, se nanaša na 292 parcel, kjer so tehnične ovire v obdobju od 1. januarja 2016 do konca leta 2018, stale dlje kot dve leti. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, bodo postopki stekli še letos. Določena bo tudi višina odškodnine "za celotno obdobje (10 let) obremenitve zemljišča s služnostjo v javno korist". Odškodnina bo izplačana na letni ravni za preteklo leto. "To pomeni, da se bodo prve odškodnine izplačevale v proračunskem letu 2020," so zapisali.

Letno 22.000 evrov za odškodnine

Na letni ravni je strošek za odškodnine ocenjen na okoli 22.000 evrov, skupni strošek pa na 230.000 evrov, od tega naj bi šlo za odškodnine v 10 letih 220.000 evrov, za vodenje postopkov pa 10.000 evrov.

Vlada je podoben sklep sprejela že leta 2018, ko je sklenila, da se služnost v javno korist za deset let ustanovi na 2665 parcelah, na katerih so bile začasne tehnične ovire v obdobju od 11. novembra 2015 do konca leta 2017 postavljene dlje kot dve leti.