Anže Logar je opozoril na vse dvome in domnevne nepravilnosti okoli gradnje kanalizacije. Foto: BoBo/Borut Živulović
Anže Logar je opozoril na vse dvome in domnevne nepravilnosti okoli gradnje kanalizacije. Foto: BoBo/Borut Živulović

"V nekem civiliziranem svetu na splošno velja, da ne opravljaj potrebe na krožniku, iz katerega potem ješ. Po tej analogiji ne gradiš kanalizacijskega voda čez vodno zajetje, čez katerega se črpa voda za glavno mesto," je današnjo sejo začel Anže Logar (SDS). Kljub temu Mestna občina Ljubljana (MOL) nad vodovarstvenim zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod C0 do osrednje čistilne naprave, je nadaljeval opozicijski poslanec. Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne organizacije Alpe Adria Green se projekt izvaja na podlagi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, kar je bilo že večkrat izpostavljeno, je dodal.

Logar je izpostavil tudi, da je bil postopek izdaje gradbenega dovoljenja izpeljan s prevaro, kar menijo tudi krajani. Kot je spomnil, se je najprej govorilo o poenostavljenem projektu, da je dovoljenje sploh bilo izdano, šele nato je sledila ugotovitev, da gre za zahteven projekt. "Lučaj stran je šentviško pokopališče, ki ga ne smejo širiti zaradi vodovarstvenega območja. Ne smejo prestaviti zidu zaradi domnevnega vpliva na podtalnico, dovolijo pa brez presoje vplivov na okolje prenos velike količine kanalizacije, torej iztrebkov, čez vodovarstveno območje. Razumi, kdor more," je bil še kritičen Logar.

Ministrstvo ima pomisleke glede projekta
Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je medtem pojasnil, da MOL še ni pridobil vseh gradbenih dovoljenj za celoten potek cevovoda. Po podatkih, ki izhajajo iz opravljenih nadzorov inšpektorata, investitor dela opravlja na območjih, kjer ima gradbena dovoljenja, ne sme pa jih na delih, za katere jih nima, je pojasnil. Inšpektorji so po njegovih besedah sicer izvedli že več nadzorov in v tem smislu nepravilnosti ni ugotovil. Od skupno šestih nadzorov so bili štirje že ustavljeni, dva pa še potekata.

"Ko smo bili opozorjeni na sum nepravilnosti pri izvedbi projekta C0, smo se takoj odzvali. Naročili smo revizijo vseh postopkov, ki jih je vodilo ministrstvo, obenem pa tudi recenzijo tehničnih rešitev projekta. Revizija je pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabe prakse v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in nadzora," je povedal.

Po Prijonovih besedah je minister Simon Zajc že izdal navodilo, da prakse izboljšajo. "Naročili smo tudi pregled samega postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb. Na osnovi teh podatkov bomo sprejeli vse potrebne ukrepe," je zagotovil.

Kmetje na Ježici neuspešno poskušali preprečiti gradnjo kanalizacije

Poslanci zgroženi nad stanjem na terenu
Do projekta so bili na seji kritični tudi povabljeni predstavniki krajanov, ki so med drugim opozorili, da bo projekt "potopil Slovenijo". Kot je Aleš Mrzel opisal stanje na terenu, MOL še danes ne ve, kje so pravzaprav občinske parcele, saj te ostajajo geodetsko neurejene, občina pa jih po njegovih besedah niti ne želi urediti. Mrzel je bil kritičen tudi do neodzivnosti pristojnih organov, "ki se kljub obilju literature in številnim kršitvam ne odzovejo. Zato se vzbuja upravičen sum kriminala širše razsežnosti. To so hude besede, a to si številni mislijo," je dejal.

Nad slišanim so bili zgroženi tudi poslanci, ki so sodelovali v razpravi. Soniboj Knežak (SD) je dejal, da je vrag vzel šalo, in dodal, da je treba zaščititi proračunska sredstva, da država ne bo vračala evropskih sredstev zato, ker so projekt drugi napačno peljali. Gregor Perič (SMC) pa je pripomnil, da iz tega cevovoda C0 smrdi, še preden je bil predan v uporabo. "Na podlagi slišanega bi lahko izdali priročnik, kako se ne vodi projekta in kako se ne črpa evropskih sredstev," je še dodal. Voda je po besedah poslanca Andreja Rajha pomembna kategorija tudi za stranko SAB, zato jih "zadeve z umeščanjem tega voda čez ljubljanski vodonosnik zelo skrbijo".

Potrjeni priporočili SDS-a
Odbor je na koncu potrdil po dve priporočili SDS-a in koalicijskih strank za izredno sejo DZ-ja na to temo, ki bo prihodnji teden. DZ tako odbor v sprejetje predlaga, naj vladi priporoči, naj v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije.

Prav tako na predlog SDS-a predlagajo DZ-ju v sprejetje, naj ministrstvu za okolje in prostor priporoči, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržalo oz. ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježic.

Dve priporočili je prispevala še koalicija, in sicer DZ-ju svetujejo, naj okoljskemu ministrstvu priporoči, da ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Prav tako naj DZ po predlogu odbora okoljskemu ministrstvu priporoči, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

SDS predlaga zaustavitev gradnje kanalizacije