Foto: BoBo
Foto: BoBo

Tisti, ki so decembra prejeli pokojnino oz. nadomestilo do 523 evrov, so prejeli 300 evrov dodatka.

Prejemnikom pokojnine oz. nadomestila od 523,01 do 628 evrov pripada 230 evrov dodatka, prejemnikom pokojnine oz. nadomestila od 628,01 do 732 evrov pa 130 evrov.

Solidarnostni dodatek bodo do konca marca izplačali tudi vojnim veteranom, ki prejemajo veteranski dodatek, vojnim invalidom, ki prejemajo invalidski ali družinski dodatek, in invalidom, ki imajo pravico do nadomestila za invalidnost za pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov. Prav tako ga bodo prejeli upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti. Znašal bo 150 evrov. Znašal bo 150 evrov.

Upokojenci dobili solidarnostni dodatek