Letošnja matura je bila že druga po vrsti, ki jo je zaznamovala epidemija in z njo povezani ukrepi. Ministrstvo pripravlja usmeritve in priporočila za učitelje ter ravnatelje za premagovanje zaostankov, ki so nastali med zaprtjem šol. Foto: BoBo
Letošnja matura je bila že druga po vrsti, ki jo je zaznamovala epidemija in z njo povezani ukrepi. Ministrstvo pripravlja usmeritve in priporočila za učitelje ter ravnatelje za premagovanje zaostankov, ki so nastali med zaprtjem šol. Foto: BoBo

Predstavniki ministrstva za izobraževanje in Državnega izpitnega centra so predstavili rezultate poklicne, splošne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku.

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji na spomladanskem maturitetnem roku opravljalo 6134 kandidatov. Uspešno jo je opravilo 5461 dijakov četrtih letnikov oz. 97,26 odstotka (lani 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov). Maturantov, ki so bili letos ocenjeni s 30–34 točkami, je 302, prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji mogoči splošni uspeh je letos doseglo 15 kandidatov, od tega sedem deklet in osem fantov. Lani je bilo diamantnih maturantov enajst.

Maturantje se lahko z informacijo o ocenah pri posameznih maturitetnih predmetih in skupnem številu doseženih točk seznanijo na spletni strani RIC-a.

Poleg dijakov so maturo opravljali še 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli, v prvem poskusu je tako maturo letos uspešno opravilo 5562 kandidatov oz. 96 odstotkov vseh, ki so prvič pristopili k maturi (lani 5305 ali 92,41 odstotka), kažejo podatki Državnega izpitnega centra.

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 96 kandidatov (lani 131), med njimi je bilo uspešnih 30 oz. 31,25 odstotka (lani 24,43 odstotka). Negativne ocene je popravljalo 244 kandidatov (lani 297), 165 oz. 67,62 odstotka jih je ocene popravilo (lani 64,65 odstotka). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 132 kandidatov, uspešnih je bilo 95 oz. 71,97 odstotka (lani 75,9 odstotka).

Med 154 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima eno negativno oceno 71 ali 46,1 odstotka, dve negativni oceni 63 ali 40,91 odstotka, tri ali več negativnih ocen pa 20 oz. 12,99 odstotka kandidatov. Na jesenski rok splošne mature se lahko prijavijo še do torka. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa so razpisani še ustni izpiti. Z rezultati jesenskega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra.

Poklicne mature se je na 141 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8951 kandidatov, uspešnost je bila 92,57-odstotna. Maturitetno spričevalo s pohvalo za izjemen splošni uspeh jih je dobilo 552 (lani 388).

V celoti jo je prvič uspešno opravilo 8058 oz. 93,58 odstotka kandidatov (lani 92,59 odstotka). Najvišji mogoči splošni uspeh, 23 točk oziroma 20 točk, je letos doseglo 179 kandidatov (lani 112). Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu so kandidati prejeli na šolah že preteklo sredo.

Mednarodno maturo je na treh gimnazijah opravljalo 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Izmed vseh dijakov, ki so pisali mednarodno maturo, je vsaj 40 točk od skupno mogočih 45 točk doseglo 62 maturantov. Vseh 45 točk je doseglo 10 kandidatov, od tega trije iz Kranja, šest iz Maribora in eden iz Ljubljane.

Maturanti prejeli rezultate

Kustečeva: Rezultati so primerljivi s preteklimi leti

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na novinarski konferenci povedala, da rezultati "predstavljajo predvsem jasno popotnico", kako se spoprijemati s covidom-19 v prihodnje. Po njenem mnenju je treba zagotoviti "vse možne pogoje" za izobraževanje v prostorih šol, ne glede na epidemiološko sliko. Zagotovila je, da so se kot vlada po odpiranju šol po novem letu zavezali, "da ima šolanje v prostorih šole prioriteto in da se bodo vsi preostali ukrepi prilagojeni temu".

Kljub temu pa je posvarila, da prihodnost ni odvisna zgolj od rešitev šol in ministrstva, ampak od vsakega posameznika. "Zato na tem mestu še enkrat poziv k premisleku glede cepljenja, glede vseh preostalih ukrepov, ki jih je treba spoštovati, zato da bomo lahko res izobraževanje peljali in nadaljevali v prostorih šol," je dejala.

Priprave na prihodnje šolsko leto že potekajo, pripravljeni pa moramo biti na različne scenarije. "Vsi si želimo, da se izobraževanje v jeseni začne in ostane v prostorih šole. Verjamem pa, da se vsi skupaj hkrati zavedamo, da je to v prvi vrsti predvsem odvisno od nas samih. Mi smo tisti, ki v resnici kontroliramo virus," je povedala in dodala, da virus lahko nadziramo le s cepljenjem.

Predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc je povedala, da so decembra lani objavili vsebinske prilagoditve za letošnjo maturo, rezultati pa so po njenem mnenju pokazali, da so bile "prave, potrebne in utemeljene".

"Letošnje prilagoditve in priprave nam dajejo tudi zelo dragocene izkušnje, če bo po kakšnih prilagoditvah še treba posegati tudi v prihodnje. Tisto, za kar se v komisiji posebej zahvaljujemo, je tvorno sodelovanje z dijaki, ki jih je predstavljala Dijaška organizacija Slovenije, šolskim vodstvom in pedagoškimi delavci v šolah, s katerimi smo imeli možnosti in tudi potrebo za sodelovanje. Če to sodelovanje ne bi bilo vzpostavljeno, potem zagotovo prilagoditve in potek same splošne mature letos ne bi bil takšen in brez težav, kakršnega smo lahko spremljali," je dejala.

Predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular je poudaril pomembnost izobraževanja v šolah in opravljanja prakse v živo za dijake poklicnih srednjih šol. Čeprav gre za različni maturi, je po njegovem mnenju pomembno, da se rezultati predstavljajo skupaj, saj sta obe "enakovredna stebra v srednjem izobraževanju". Usklajeno so delovali tudi pri načinu izvedbe mature, kar je bilo po njegovem mnenju letos ključnega pomena.