Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

V dopisu, ki so ga v ponedeljek naslovili na ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča ter ga poslali tudi v vednost predsedniku vlade Robertu Golobu, so med drugim zapisali, da pozdravljajo in razumejo nekatere spremembe oz. dopolnitve, hkrati pa ostro protestirajo zaradi postopka priprave predloga zakonske novele.

Koordinacija samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov (KOSRIS), Rektorska konferenca Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Visokošolski sindikat Slovenije namreč niso bili vključeni v postopek priprave predloga sprememb zakona, so opozorili. Poleg tega niso bili pozvani k posredovanju predlogov vseh potrebnih sprememb zakona, ki trenutno otežujejo poslovanje raziskovalnih organizacij in univerz.

Navedli so, da nista bili opravljeni potrebna javna razprava in diskusija z vsemi deležniki in zainteresirano javnostjo. Menijo, da je predlagana sestava inovacijskega sveta neprimerna, saj ne vključuje nobenega deležnika iz raziskovalne sfere.

V dopisu so predlagali, da se v inovacijski svet doda po enega predstavnika rektorske konference in enega predstavnika KOSRIS-a, in poudarili, da bi moral biti z vidika preglednosti in iskanja najboljših rešitev postopek priprave novele zakona izveden z vključevanjem vseh deležnikov.

"Pričakujemo, da bomo v prihodnje kot zainteresirani deležniki vključeni v pripravo sprememb oziroma dopolnitev zakona, ker bomo le tako lahko prišli do najboljših rešitev, ki so v interesu raziskovalnih organizacij in univerz," so še zapisali.

Vlada je 26. januarja določila besedilo predloga novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in ga bo skupaj s spremembami zakona o državni upravi poslala v DZ v obravnavo po skrajšanem postopku, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Poglavitna rešitev, ki jo prinaša ta novela, je vzpostavitev enotne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, kar bo omogočilo učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.

Z uvedbo enotne agencije bo poleg administrativnega optimiziranja delovanja dosežen tudi vsebinski preplet oz. omogočena neprekinjena podpora dejavnostim vzdolž celotne lestvice tehnološke pripravljenosti, so pojasnili na ministrstvu za visoko šolstvo in znanost.