Največ denarja je v predsedniški kampanji potrošil predvolilni štab Milana Brgleza. Foto: BoBo
Največ denarja je v predsedniški kampanji potrošil predvolilni štab Milana Brgleza. Foto: BoBo

Organizatorji volilne kampanje za predsedniške volitve smejo za financiranje kampanje v skladu z zakonom porabiti največ 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca, torej približno 423.000 evrov. Temu znesku se sicer ni približal nobeden izmed predsedniških kandidatov.

Največ sredstev so za financiranje porabili organizatorji volilne kampanje skupnega kandidata SD-ja in Gibanja Svoboda Milana Brgleza, in sicer nekaj več kot 190.000 evrov. Kot je razvidno iz poročila o financiranju kampanje, so v največji vladni stranki Gibanje Svoboda za kampanjo namenili nekaj več kot 73.000 evrov, v Brglezovi matični stranki SD pa nekaj več kot 20.000 evrov.

Preostali znesek porabljenih sredstev predstavljajo denarni prispevki, od tega po šest prispevkov v skupni vrednosti 21.300 evrov, ki presegajo povprečno bruto mesečno plačo.
Po znesku vloženih sredstev v kampanjo se na drugo mesto uvršča Anže Logar, ki se je s Pirc Musar pomeril v drugem krogu volitev. Zanjo je porabil nekaj več kot 175.000 evrov.

Organizatorji njegove kampanje so sicer največ sredstev za kampanjo prejeli z denarnimi prispevki.

Enako so največ denarnih prispevkov prejeli organizatorji volilne kampanje zmagovalke lanskih predsedniških volitev Nataše Pirc Musar, in sicer nekaj več kot 91.000 evrov. Za kampanjo so sicer skupno odšteli nekaj več kot 124.000 evrov.

STA je objavil tabelo s podatki o višini sredstev, ki so jih organizatorji kampanje porabili za posameznega kandidata (v evrih), številu glasov, ki so ga prejeli na volitvah, ter zneske do katerih so na podlagi prejetih glasov upravičeni (v evrih). *Bezenšek je še pred koncem kampanje od predsedniške kandidature odstopil. Foto: STA
STA je objavil tabelo s podatki o višini sredstev, ki so jih organizatorji kampanje porabili za posameznega kandidata (v evrih), številu glasov, ki so ga prejeli na volitvah, ter zneske do katerih so na podlagi prejetih glasov upravičeni (v evrih). *Bezenšek je še pred koncem kampanje od predsedniške kandidature odstopil. Foto: STA

Tudi v kampanjo Pirc Musar in Logarja je več fizičnih oseb prispevalo zneske v vrednosti, ki presegajo povprečno bruto mesečno plačo. V kampanjo zmagovalke so po nekaj več kot 19.000 evrov vložili kandidatka sama, Aleš Musar in Darinka Pavlič Kamien, 19.000 evrov pa še Damjan Gale in 14.000 evrov Marjeta Musar. V kampanjo drugouvrščenega Logarja pa so Darja Bučar, Uroš Rustja in kandidat sam vložili vsak po 19.000 evrov, Anja Rustja 12.000 evrov, Franc Cukjati in Zdravko Železnik po 5000 evrov ter Tomaž Kokot 3000 evrov.

V NSi so za kampanjo njihovega kandidata Janeza Ciglerja Kralja porabili nekaj več kot 100.000 evrov, vsa sredstva so organizatorji prenesli z računa stranke.

Precej nižje zneske so v kampanji porabili preostali kandidati. Organizatorji kampanje Vladimirja Prebiliča so porabili nekaj več kot 21.000 evrov, v Levici so za svojega kandidata Miho Kordiša porabili nekaj več kot 8000 evrov, organizatorji volilne kampanje kandidatke stranke Resni.ca Sabine Senčar pa so v kampanjo vložili nekaj več kot 5000 evrov. Skoraj polovico, 2500 evrov, je v znesku, ki presega povprečno bruto mesečno plačo, prispevala Nada Jaklič Košir.

Največje povračilo stroškov za zmagovalko volitev

Nekateri organizatorji so skladno z volilno zakonodajo upravičeni do delnega povračila stroškov kampanje. To velja za organizatorje kampanje tistih kandidatov, ki so dobili vsaj desetodstotno podporo volivcev. Ob zmagovalki Pirc Musar so to še Logar, Brglez in Prebilič. Upravičeni so do povračila stroškov v znesku 0,12 evra za vsak dobljeni glas, pri čemer velja, da sta kandidata, ki sta se uvrstila v drugi krog, torej Pirc Musar in Logar, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev iz revizijskega poročila Računskega sodišča, ki sicer še ni izdano.

Glede na volilni izid bodo do najvišjega zneska za povračilo stroškov upravičeni organizatorji kampanje Pirc Musar, ki bodo dobili povrnjenih slabih 58.000 evrov. Logarju se bo povrnilo slabih 50.000 evrov, organizatorjem Brglezove kampanje pa dobrih 16.000 evrov. Več kot polovico vloženih sredstev se bo povrnilo organizatorjem Prebiličeve kampanje, in sicer nekaj več kot 11.000 evrov.