Ob nedeljah bo – če bo zakon potrjen – večina trgovin v državi zaprtih. Foto: Pixabay
Ob nedeljah bo – če bo zakon potrjen – večina trgovin v državi zaprtih. Foto: Pixabay

Predlog dopolnila, ki ga bodo predložili v sredo na seji matičnega odbora DZ-ja, predvideva, da bodo lahko ob nedeljah in dneva prostih dneh poleg prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah in letališčih ter v bolnišnicah (kar predvideva že osnovni predlog zakona) odprte tudi prodajalne v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter tiste prodajalne v velikosti do 200 kvadratnih metrov, v katerih bodo ob nedeljah in dela prostih dneh delali tisti, ki so kot samostojni podjetniki nosilci dejavnosti, ali zakoniti zastopniki pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, ali prokuristi v teh osebah.

"Verjamem, da bomo s tem rešili majhne trgovine na podeželju in v turističnih krajih, ki so v družinski lasti in so na neki način odvisne od prometa v nedeljo," je v izjavi za medije dejal Mesec.

"Zakon smo uskladili do te mere, da ima vnaprej zagotovljeno absolutno večino v DZ-ju. Izjeme, ki smo jih določili, so zmerne. Trgovine bodo v več kot 90 odstotkih ob nedeljah ostale zaprte. Izjema pa so trgovine na posebnih lokacijah in trgovine, ki so manjše od 200 kvadratnih metrov in kjer bodo ob nedeljah delali lastniki oz. direktorji sami," je še dodal.

Edvard Paulič (LMŠ) je v izjavi povedal, da bo dopolnilo po njihovem mnenju rešilo težavo turističnih območij, saj bodo lahko trgovine ob upoštevanju posebnih pogojev odprte tudi ob nedeljah in dela prostih dneh, ne da bi bile pri tem kratene pravice delavcev.

"Za LMŠ je ključno, da je vsebina, ki jo ureja amandma, nediskriminatorna in da upošteva odločbo ustavnega sodišča ... Na odboru pričakujem vsebinsko in argumentirano razpravo," je dodal.

Meira Hot (SD) je ocenila, da so z dopolnilom dosegli ravnovesje med pravico do počitka delavcev in pravico do dela. V piranski občini, ki je največja turistična občina v državi in iz katere prihaja poslanka, je po njenih besedah ogromno malih trgovcev, ki ob nedeljah ustvarijo večino prometa. "Veseli smo, da bomo z amandmajem naslovili to problematiko, ki je za turistične kraje zelo pomembna," je dodala.

Franc Kramar (SAB) je dejal, da bodo poleg tega, da bodo ob nedeljah zaprli velike trgovine in delavcem zagotovili počitek, z amandmajem omogočili delovanje manjših trgovin, ki so eden bistvenih delov turistične ponudbe, in omogočili preživetje malim podjetnikom.

Ob tem v Levici zagotavljajo, da so za zakon in njegova manjša dopolnila že vnaprej zbrali absolutno večino, 46 glasov podpore.

Predlog novele, ki ga je v postopek DZ na pobudo sindikata delavcev trgovine vložila Levica, bo v sredo obravnaval odbor DZ-ja za gospodarstvo, v četrtek pa DZ na izredni seji.

TZS poziva DZ, naj ne potrdi zaprtja trgovin

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) opominja, da je zaradi zastoja, ki je v gospodarstvu zaradi epidemije novega koronavirusa nastal v zadnjih mesecih, ključno premišljeno in ustrezno ukrepanje za ponovno krepitev gospodarstva.

"Vse napore je zato treba usmeriti v doseganje gospodarske rasti, saj projekcije za Slovenijo in druge trge, na katere je močno vezana Slovenija, kažejo, da bo gospodarska rast močno upadla, kar lahko sproži verižno reakcijo," so navedli.

Dodali so, da je potrošnja v tem trenutku za gospodarsko rast ključna, da ima trgovinska panoga pri oživljanju potrošnje posebej pomembno vlogo ter da je od domače potrošnje in trgovine odvisno tudi ogromno število slovenskih dobaviteljev.

"Zato TZS odločevalce poziva, da se ureditve obratovanja prodajaln v tem trenutku ne spreminja, ampak naj se s tem počaka na ugodnejši trenutek, ko bo mogoča premišljena in argumentirana razprava o ureditvi nedeljskega dela," so navedli.

Zbornica je skušala v zadnjih tednih s sindikatom delavcev trgovine, na katerega pobudo je Levica predlog novele vložila v DZ, skušala doseči dogovor. A je, kot je TZS zapisala v sporočilu, sindikat dialog zavrnil.

"Nedvomno bo takšna poteza sindikata slabo vplivala na nadaljnji socialni dialog in na položaj zaposlenih v trgovini," so še dejali in opozorili, da bodo, na podlagi ankete med svojimi člani, zaradi zaprtja ob nedeljah prihodki v povprečju glede na lani nižji za 10 odstotkov, pri nekaterih podjetjih pa do 40 odstotkov.

Nižji prihodki in nižji dohodki zaposlenih

"Številke kažejo, da bi bile posledice za trgovce in širše gospodarstvo hude, kar se je pokazalo tudi v nekaterih državah, ki so v preteklosti omejevale nedeljsko obratovanje prodajaln, in so takšen ukrep kasneje odpravile, vendar je bila gospodarska škoda že povzročena," so zapisali in dodali, da so posledice omejevanja obratovanja prodajaln že danes, ko še vedno velja vladni odlok, vidne v večjem številu prijavljenih brezposelnih na zavodu za zaposlovanje, ki so izgubili delo v trgovini.

Opozorili so tudi na male trgovce, ki jih že trenutne omejitve poslovanja resno ogrožajo z vidika poslovnega obstoja.

Na slabšem bodo po mnenju zbornice tudi zaposleni v trgovini, saj bodo, ker ne bodo več mogli delati ob nedeljah in praznikih, prejeli najmanj 1300 evrov manj na leto, opozarja TZS.