Ravnatelji, ravnateljice in organizatorji šolske prehrane so nam poročili, da dobavitelji, izbrani na javnih razpisih, ne želijo več dobavljati živil po dogovorjeni ceni:
Ravnatelji, ravnateljice in organizatorji šolske prehrane so nam poročili, da dobavitelji, izbrani na javnih razpisih, ne želijo več dobavljati živil po dogovorjeni ceni: "Vsiljujejo nam anekse k pogodbam, eni so celo prekinili dobave po starih cenah, dokler se ne odločimo za nove." Foto: Infodrom

Šolska kosila so se na nekaterih šolah že podražila za nekaj 10 centov. Večina šol podražitve napoveduje za jesen. Tudi učenci opažajo nekatere spremembe.

Dražja kosila

V šoli kosi nekaj več kot 80 odstotkov ali več kot 148.000 učencev. Učenci ljubljanske OŠ Poljane so s šolsko prehrano zadovoljni, učenka Sanja ima še posebej rada solate, je pa opazila, da so se v zadnjem času porcije kosil zmanjšale, prav tako se je kosilo v šoli podražilo. Podobno opažajo tudi njeni vrstniki, ki smo jih srečali pri kosilu. Cena kosila se je letos na tej šoli zaradi višjih nakupnih cen dvignila za 10 centov, pojasnjuje organizatorka šolske prehrane Lidija Košir Pete. Za zadnjo triado stane 3,1 evra, za nižje razrede pa 2,9 evra.

Lidija Košir Pete pravi, da porcije ustrezajo normativu, a učenci nimajo vse hrane enako radi: "Navadno lahko dobijo dodatno porcijo krompirja, testenin, enolončnice, juhe, solate. Ne morejo pa dobiti dodatnega kosa mesa, kadar je porcija kosovna. Za otroka je predviden kos, 10 dag, vedno pripravimo malo več, ni pa dovolj za dvojno porcijo za vse, ki bi to želeli."

Podobno pojasnjuje tudi organizatorka šolske prehrane na Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Urška Beznik. Na tej šoli so ceno kosil po več letih spremenili 1. marca letos, in sicer z 2 evra na 2,40 evra za kosilo za učenca od 1. do 4. razreda ter z 2,20 na 2,64 evra za učence od 5. do 9. razreda. Nekateri dobavitelji so jim že sporočili, da bodo povišali cene živil, tako da bo s 1. septembrom cena šolskega kosila najbrž ponovno višja.

Vprašanje o spremembah cen smo naslovili še na 21 drugih osnovnih šol, malo manj kot polovica jih je v zadnjih mesecih dvignila cene šolskih kosil. Le na eni šoli ne razmišljajo o dvigu cen šolskih kosil, na eni se še niso odločili, na drugih pa za jesen napovedujejo višje cene. Dvig cene šolskih kosil mora vedno potrditi tudi svet zavoda.

Prilagajanje trgu

Šole se višjim cenam živil prilagajajo na različne načine. "Jedilnikov še ne spreminjajmo, pri nabavi živil kakšen dan nabavimo manj. Določeno živilo so imeli otroci zelo radi in smo tega kupili več, zdaj naročamo po normativu. Recimo jogurt s kroglicami, ražnjiče, čevapčiče, sirove žemljice, to so tiste stvari, ki jih imajo otroci res radi," pojasnjuje Urška Beznik. Učenec Matevž pa njene besede potrdi z izjavo: "Včasih, ko je kaj dobrega, ne moreš iti še enkrat iskat, ker že drugi pojedo."

Tudi ravnatelji, ravnateljice in organizatorji šolske prehrane z drugih šol so nam poročali, da dobavitelji, izbrani na javnih razpisih, ne želijo več dobavljati živil po dogovorjeni ceni: "Vsiljujejo nam anekse k pogodbam, eni so celo prekinili dobave po starih cenah, dokler se ne odločimo za nove," je eden od odgovorov, ki smo jih prejeli. Nekateri govorijo o poplavi podražitev, navajajo, da so se cene dvignile za približno 30 odstotkov, kar je sprememba, ki jo še dovoljuje Zakon o javnem naročanju. Določene šole so že zamenjale dobavitelje ali pa se o cenah intenzivno dogovarjajo. Šole jedilnike prilagajajo dnevno, kupujejo manj predpripravljene hrane, zaradi česar imajo več dela v kuhinji, več pečejo sami, zmanjšali so porabo (ekološke) govedine, ki jo zamenjujejo za perutninsko meso, ponekod so se odločili za več nakupov pri bližnjih kmetih. Vsaka šola skuša na svoj način prihraniti, ponekod eko- in bioživil ne kupujejo več toliko, kot so jih še pred nekaj meseci. Težave imajo tudi z dobavitelji, saj nekateri ne zmorejo dostaviti dogovorjenih živil. "To se dogaja praktično povsod," je zatrdil tudi predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan. Na osnovni šoli Janka Modra, ki jo Pečan vodi, so ceno kosil letos povišali za 10 odstotkov. Dvig cene šolskih kosil mora vedno potrditi tudi svet zavoda.

Porcije ustrezajo normativu, a otroci nimajo vse hrane enako radi. Foto: Infodrom
Porcije ustrezajo normativu, a otroci nimajo vse hrane enako radi. Foto: Infodrom

Različne cene kosil

Povprečna cena kosil po podatkih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo znaša 2,75 evra, kar je po podatkih istega zavoda za 25 centov več kot pred dvema letoma. Na mesečni položnici to pomeni približno 5 evrov več. Subvencionirano kosilo, torej brezplačno, ima po podatkih MIZŠ 23,3 odstotka učencev, torej slaba četrtina.

Cene kosil se od šole do šole zelo razlikujejo, te smo preverili na več kot 50 osnovnih šolah v Sloveniji. Nekatere šole ponujajo za učence dve velikosti obrokov (majhno in veliko kosilo), nekatere tri (glede na šolske triade) in temu so prilagojene tudi cene. So pa tudi šole, ki imajo enotno ceno kosila za vse. Najnižja cena kosila, ki smo jo zasledili, je 1,5 evra za prvo triado osnovne šole. Najdražje kosilo, ki smo ga zaznali za prvo triado, stane 3 evre. Več kot polovica kosil za prvo triado presega ceno 2,5 evra. Najdražje kosilo za zadnjo triado, ki smo ga zasledili, je 3,29 evra, večina cen je višjih od 2,85 evra. Najcenejše kosilo za zadnjo triado, ki smo ga zasledili, stane 1,8 evra.

Na ceno šolskih kosil ne vpliva le cena živil, ampak tudi to, ali šola ima kuhinjo in ali ustanoviteljica šole prispeva k plačilu stroškov zaposlenih v kuhinji. MIZŠ namreč krije le delo osebja v kuhinji za pripravo malice po normativu ena oseba za 300 malic.

Primer, kako sofinanciranje ustanoviteljice občine vpliva na ceno kosila, lahko najdemo na spletni strani OŠ Rače. Občina Rače - Fram sofinancira strošek zaposlenih v kuhinji, zato dnevno kosilo tam za zadnjo triado stane 2,3 evra, če ne bi bilo sofinanciranja, bi dnevno kosilo stalo 3,44 evra, na mesečni ravni torej dobrih 20 evrov več. Da občina sofinancira plače osebja v kuhinji, so nas opozorili tudi na šolah, pri katerih so cene kosil manjše od dveh evrov.

Urška Beznik, organizatorka šolske prehrane na Osnovni šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

"Jedilnikov še ne spreminjamo, pri nabavi živil kakšen dan nabavimo manj. Določeno živilo so imeli otroci zelo radi in smo tega kupili več, zdaj naročamo po normativu. Recimo jogurt s kroglicami, ražnjiče, čevapčiče, sirove žemljice, to so tiste stvari, ki jih imajo otroci res radi."

Povišanje cen za naslednje leto

Kot smo že omenili, 19 od 21 šol, ki smo jih podrobneje povprašali o načrtih za naslednje leto, pričakuje dvig cen kosil. Tisti, ki so že odpirali ponudbe dobaviteljev, poročajo o znatno višjih cenah, več šol navaja 30-odstotna rast cen, ki bodo začele pri nakupu dobrin zanje veljati v šolskem letu 2022/2023.

Podatki o cenah živil za naslednje šolsko leto v primerjavi z letošnjimi, ki so nam jih posredovali z dveh slovenskih osnovnih šol, kažejo na izstopajočo rast cen olja, cena je višja za 300 odstotkov, mlečni izdelki bodo enkrat dražji, prav tako moka in pekovski izdelki, riž in prosena kaša, zelo so se podražile ribe in govedina.

"Zaradi povečevanja stroškov živil to ne pomeni, da se bo oziroma se mora cena kosila povečati procentualno za dvig cene celotnega obroka, ampak samo na deležu kalkulativnega elementa živil. To dejansko pomeni, da je pri ceni enote kosila v osnovni šoli, ki znaša na primer 2,70 evra, za živila namenjeno 1,6 evra. To pomeni, da se v primeru dviga cene vseh skupin živil za 10 odstotkov, lahko cena kosila poveča za 16 centov, ali drugače povedano, cena kosila bi se v tem primeru z 2,70 evra povečala na 2,86 evra," pojasnjuje Irena Simčič, Področna podsekretarka ZRSŠ-ja.

Če pri izračunu, kot ga predlaga ZRSŠ, upoštevamo 30-odstotno rast cen, kakor jo omenjajo na šolah, lahko pričakujemo, da bo naslednje leto povprečno kosilo stalo okoli 3,20 evra, podražitev je skoraj pol evra.

Na mesečni ravni bo položnica višja za 10 evrov.

Cena, ki smo jo izračunali, je sicer še vedno veliko nižja od cene otroških menijev v restavracijah, ki so praviloma okoli 6 evrov, pri čemer naj bi bila šolska kosila pripravljena skladno s strokovnimi usmeritvami in navodili, če poenostavimo, šolska kosila naj bi bila uravnotežena in zdrava.

Nekaj šol nam je poslalo tudi aktualne cene živil, ki jih pogosto uporabljajo, s tabel je razvidno, da so razlike v ceni od šole do šole precejšnje, saj za nakup živil skladno z zakonom o javnem naročanju vsaka šola skrbi sama. Cene bomo podrobneje analizirali in o tem pripravili članek naslednji teden.

Povprečna cena kosil po podatkih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo zdaj znaša 2,75 evra, kar je po podatkih istega zavoda za 25 centov več kot pred dvema letoma. Naslednje šolsko leto pa lahko glede na naš izračun pričakujemo podražitev za 50 centov, torej bo povprečno kosilo stalo 3,20 evra.

Cena malice

Cena malice je za vse šole enaka in jo skladno z Zakonom o šolski prehrani določi minister, pristojen za izobraževanje, pred začetkom šolskega leta. Lani je ministrica za izobraževanje, Simona Kustec, ceno določila v začetku junija, 10. junija 2021 so tako šole že dobile okrožnico o tem, da bo malica v šolskem letu 2021/2022 stala 90 centov. Nekaj šol nam je sporočilo, da imajo zaradi rasti cen težave pri pripravi malice za to vrednot. "Znesek, ki ga je za malico določila ministrstvo, 0,9 evra, po oceni ne zadostuje za pokritje stroškov živil," je dejal eden od ravnateljev, še več jih pričakuje, da se bo cena malice v naslednjem letu spremenila.

Na MIZŠ smo naslovili vprašanje o tem, a so nam sporočili: "Glede na to, da bo predvidoma v kratkem delo nastopila nova vlada, bo ceno malice učencev in dijakov za novo šolsko leto pred 1. 9. 2022 določil nov minister ali ministrica, pristojna za izobraževanje."

V šoli malica 97,5 odstotka ali več kot 189.000 učencev, za malo več kot polovico učencev je zaradi subvencioniranja malica brezplačna. Glede cene malice smo se obrnili tudi na Gibanje Svoboda, saj v programu za delo koalicije 15. vlade piše, da bodo poskrbeli za brezplačno šolsko prehrano. O ideji organizatorji šolske prehrane na osnovnih šolah nimajo enotnega mnenja, nekaterim se zdi dobra, drugi opozarjajo na težave, kot so povečana količina odpadkov. "Gre za populističen ukrep, ki ga je uvedla že Janševa vlada menda leta 2008 in se je pokazal kot neprimeren," pa predlog komentira predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Brezplačno malico je res leta 2008, a zgolj za dijake, uvedla vlada Janeza Janše, dve leti pozneje pa ga je ukinila vlada Boruta Pahorja in spremenila način subvencioniranja. Zdaj so subvencije za malico in kosilo za osnovnošolce, ki izpolnjujejo pogoje, 100-odstotno, torej sta obroka brezplačna. Za srednješolce pa so predvidene tri stopnje subvencioniranja šolske malice, 100 odstotkov, 70 odstotkov in 40 odstotkov .

Brezplačna šolska prehrana?

Na naša vprašanja glede načrtovanja brezplačne šolske prehrane, kar se tiče osnovnih šol, je odgovarjal poslanec Gibanja Svoboda Darko Krajnc, ki pravi, da so sicer trenutno v fazi ideje, a je zatrdil, da bodo, ker "stremijo k zdravi prehrani, brezplačni vsi obroki, kosila, malica, zajtrk. Vse, kar je zajeto v šolski prehrani." V zakonu o šolski prehrani je sicer zajeta še popoldanska malica.

Nov zakon gotovo ne bo sprejet pred začetkom šolskega leta 2022/2023. "Upam, da bomo imeli do konca /koledarskega/ leta pripravljen osnovni predlog," pojasnjuje poslanec Krajnc. Na vprašanje, koliko denarja bodo za brezplačne obroke namenili, poslanec iz stranke, ki bo vodila šolski resor, še nima odgovora. Novi minister ali ministrica pa bo moral najprej najti odgovor na vprašanje, koliko bo naslednje šolsko leto stala malica.

Poslanec Darko Krajnc: "Jaz upam in verjamem, da bomo določili tolikšno ceno malice, ki bo ljudem v času te krize pomagala. Ljudem, ki malico plačujejo, torej staršem otrok." Konkretno na vprašanje ni odgovoril. Prepričan pa je, da bo nov minister našel način, kako kljub naraščajočim cenam pomagati šolam, da bo lahko cena malice čim nižja. Poudaril je tudi, da si želijo lokalnim prebivalcem omogočati dostavo pridelkov in produktov, da bi otroci imeli redno in zdravo prehrano: "… ker tudi zaradi neredne prehrane prihaja do slabšega zdravja in debelosti."

Lokalne pridelke lahko sicer šole kupujejo že zdaj, saj to omogoča Zakon o javnem naročanju. Prvega aprila letos pa so ravnatelji in ravnateljice šol prejeli dopis sedmih ministrstev aktualne vlade, v katerem so jih seznanili z možnostmi postopkov sprememb pogodb z dobavitelji. Prav tako so šolam predlagali prilagoditev jedilnikov z upoštevanjem sezonske ponudbe, ki je cenejša, in odkup lokalnih sezonskih živil.

Z MIZŠ-ja, ki zagotavlja sredstva za subvencije prehrane za učencem iz socialno manj spodbudnih okolij, pa so nam sporočili, da trenutno nimajo na voljo proračunskih sredstev za druge ukrepe. Na vprašanje, kaj pričakuje od ministrstva za izobraževanje v času šolskih počitnic, ko bodo šole morale načrtovati tudi šolsko prehrano za naslednje šolsko leto, Gregor Pečan odgovarja: "V primeru večjih sprememb, sodelovanje pri pripravi, torej dialog, ki je bil v zadnjih dveh letih izjemno šibek, potem pa pravočasno popolnoma konkretna navodila."

Infodrom