Vinski zakon prinaša nove, višje kazni. Foto: BoBo
Vinski zakon prinaša nove, višje kazni. Foto: BoBo
Jeloviški gozdovi.
V SDS-u so mnenja, da trenutne kazni preveč udarijo male kmete. Foto: MMC/Mojca in Jani Luštrek

Po novem bodo lahko neustekleničeno vino točili le še pridelovalci v lastnih proizvodnih obratih, v gostinskih obratih pa bo prepovedano. Prepoved pa ne bo veljala za vino iz nerjavečih posod prek naprav za točenje oz. t. i. šankomatov. Večina vina, ki ga nudijo gostinski obrati kot odprto vino, se sicer toči na tak način.

Z novelo zakona se tudi poenostavlja postopek kaznovanja ter zvišuje kazen za prekrške, in sicer za večje prekrške za trikrat, za manjše pa za 50 odstotkov. V SDS-u so predlagali blažje kazni, a njihovo dopolnilo ni dobilo zadostne podpore.

Novela tudi določa, da se bo za vsako leto določila skupna pridelava vina in grozdja v celotni Sloveniji. Pristojnost nadzora nad sporočanjem podatkov v register pridelovalcev grozdja in vina bodo pridobile tudi upravne enote, s čimer naj bi se omogočil obsežnejši in učinkovitejši nadzor.

Predlog SDS-ovega zakona o gozdovih pogorel
DZ je tudi sklenil, da SDS-ov predlog novele zakona o gozdovih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predvideval je ukinitev prevoznic za spravilo lesa za lastno uporabo in milejše kazni za kršilce. Kot temeljni cilj predloga novele pa so v stranki navajali zagotovitev racionalnega nadzora nad sledljivostjo prometa z gozdno-lesnimi sortimenti.

Robert Hrovat (SDS) je izpostavil, da je trenutno veljaven zakon napisan in uperjen proti malim kmetom, ki upravljajo lastne gozdove, premalo pa se nadzirajo velike družbe in veliki koncesionarji, ki se na veliko ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.

Namesto prevoznice so v SDS-u predlagali le minimalno vsebino dokumenta o prevozu in dobavi. "Olajša se delo organov nadzora, pravna ureditev postane primerljivejša z drugimi evropskimi državami, višina globe postane sorazmerna teži prekrška," je dodal Hrovat. Bil je zgrožen nad dejstvom, da vlada za razpravo ni najavila časa, s čimer bi lahko izmenjali argumente.
Ministrstvo s svojim zakonskim predlogom
Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša pa je med obravnavo poslancem pojasnila, da se s predlagateljem razhajajo tako na področju prevoznic kot pri višini kazni za kršilce. Opozorila je, da so pri rešitvah pomanjkljivosti, ki jih je treba urediti celoviteje, da bi dosegli namen.
Strinjala se je, da je treba odpraviti določene pomanjkljivosti zdajšnje uvedbe prevoznic, ki so bile zaznane v praksi, zato so v sredo sprejeli novelo, ki celoviteje ureja to problematiko, odpravlja administrativne ovire in omogoča nadzornim organom sledenje lesnim sortimentom. Dodatno ureja tudi ključ za razdelitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.