V društvu Alternativna akademija so med drugim izpostavili Štajersko vardo. Foto: MMC RTV SLO
V društvu Alternativna akademija so med drugim izpostavili Štajersko vardo. Foto: MMC RTV SLO

V društvu Alternativna akademija so v javnem vprašanju ministroma, pristojnima za pravosodje in notranje zadeve, zapisali, da že dalj časa z ogorčenjem in osuplostjo spremljajo "anemičnost slovenske vlade in politike v celoti, ki s popolno pasivnostjo spremljata ustanavljanje vojaških parastruktur". Ob tem so navedli Štajersko vardo in delovanje vaških straž v Beli krajini, ki po njihovih navedbah samoiniciativno nadzirajo mejo in na lastno pest urejajo prehajanje beguncev čez mejo.

"Vlada in policija se zavedata ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov," so v odzivu zapisali na MNZ-ju.

Kot so poudarili, zakonodaja daje monopol nad uporabo sile le državi. Policija je in bo tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala ter v primeru kaznivih dejanj ali prekrškov ustrezno ukrepala.

Vlada in policija se zavedata ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov.

MNZ

Mejo lahko nadzira le državni organ

Pri nadzoru državne meje gre namreč za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ, torej policija, so spomnili. Kot so ocenili, policija to nalogo dosledno in učinkovito izvaja. Pri tem lahko sodeluje s posamezniki ali lokalno skupnostjo, da je pri svojem delu učinkovitejša.

Ta oblika sodelovanja je formalizirana, saj zakon določa, da se lahko sodelovanje uredi z ustanavljanjem svetov, sosvetov, komisij ali drugih oblik partnerskega sodelovanja. "V primeru t. i. vaških straž ne moremo govoriti o tovrstnem sodelovanju oziroma, kot že rečeno, nasprotujemo njihovemu ustanavljanju," so navedli.

Delovanje posameznika ali skupin, ki bi se lažno izdajali za uradno ali vojaško osebo, ali bi na vidnem mestu nosili orožje ali repliko orožja ter s tem vznemirjali ljudi, bi pomenilo kršitev pravnih aktov. V takih primerih lahko policija ukrepa v okviru svojih pristojnosti.

"Varnostno samoorganiziranje državljanov nikakor ni dokaz, da policija ne bi dovolj dobro opravljala svojega dela," so poudarili. Poudarili so, da imata MNZ in policija ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, zato pristojne institucije spremljajo in proučujejo ravnanja posameznikov, da se lahko takoj in učinkovito odzovejo na morebitna nezakonita dejanja.