Z napredkom razprave o pokrajinah je zadovoljen tudi predsednik republike Borut Pahor. Foto: MMC RTV SLO/pokrajine.si
Z napredkom razprave o pokrajinah je zadovoljen tudi predsednik republike Borut Pahor. Foto: MMC RTV SLO/pokrajine.si

Potem ko je pozno poleti strokovna skupina predstavila prostorsko razmejitev pokrajin – predlagala je 10 pokrajin ter samostojni Ljubljano in Maribor –, je zdaj pripravljen tudi seznam nalog in pristojnosti, ki bi se z državne in lokalne ravni prenesle na pokrajinsko. V ta namen bo treba spremeniti veliko število različnih zakonov, pojasnjuje profesor Borut Holcman z mariborske pravne fakultete.

"Osemindvajset zakonov, ki se nanašajo na državno ureditev Republike Slovenije, šest, ki se nanašajo na pravosodje, šestindvajset, ki se nanašajo na javno upravo in predvsem na ministrstvo, štirje s področja civilnega prava, pet s področja kazenskega prava, deset zakonov s področja gospodarsko-upravne ureditve, osem s področja javnih financ, šestindvajset s področja gospodarskih dejavnosti, štiriintrideset s področja negospodarskih dejavnosti in enajst s področja delovnega prava, zdravstvenega in socialnega varstva," je dolg spisek zakonov, ki jih je treba spremeniti, je za Radio Slovenija naštel Holcman.

Vključitev finančnega ministrstva

Z napredkom je zadovoljen tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je po srečanju štirih predsednikov napovedal vključitev finančnega ministrstva v pripravo pokrajinske zakonodaje.
"To bi pomenilo, da lahko delovna skupina pripravi tudi enega najzahtevnejših zakonov – to je zakon o financiranju pokrajin. Tako da bi bilo odločevalcem, ko bo za to dozorel čas, jasno vse, kar jim je treba vedeti, za odločitev o enem od zakonov, ki zahteva dvotretjinsko večino v DZ-ju. To je zakon o določitvi pokrajin," je povedal Pahor.

Javna razprava o predlogu ustanovitve pokrajin bo potekala do 20. februarja, pripravljavci predloga pa pozivajo lokalne skupnosti, da o predlaganih rešitvah razpravljajo na občinskih svetih.