Finančne posledice novele zakona so ocenjene na 350.000 evrov na eno šolsko leto. Če bo novela sprejeta, bo začela veljati 1. septembra 2021. Foto: BoBo
Finančne posledice novele zakona so ocenjene na 350.000 evrov na eno šolsko leto. Če bo novela sprejeta, bo začela veljati 1. septembra 2021. Foto: BoBo

Po predlogu novele, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci strank SDS, NSi in SMC, se financiranje razširjenih programov zasebnih glasbenih šol, zasebnih srednjih poklicnih in strokovnih šol ter zasebnih gimnazij ne spreminja. Država jim tudi zdaj zagotavlja 85 odstotkov sredstev za izvajanje programa. Obveznim programom zasebnih osnovnih šol država zdaj krije 85 odstotkov sredstev, v noveli zakona pa je predvideno 100-odstotno financiranje.

Predlagatelji so novelo zakona vložili s ciljem uresničiti odločbo ustavnega sodišča, ki je decembra 2014 odločilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno. DZ naj bi ugotovljeno neustavnost odpravil v enem letu od objave odločbe, januarja 2016, a se to še ni zgodilo.

Dosedanji predlogi v DZ-ju neuspešni

Predlog novele zakona, s katero so želeli urejati področje financiranja zasebnih osnovnih šol, je bil v parlament vložen že večkrat, a nikoli ni dobil zadostne podpore.

Ustavno sodišče je sicer lani tudi presodilo, da mora država v celoti financirati obvezni del programa zasebnih osnovnih šol, ni pa ji treba 100-odstotno financirati dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebnih osnovnih šolah s pridobljenim javnoveljavnim programom.