Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog novele zakona o osnovni šoli. Med novostmi je tudi uvedba NPZ-ja za tretješolce. Dosežki učenca in državna povprečja pri NPZ-ju se v obliki odstotnih točk v 3. in 6. razredu zapišejo v obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju, v 9. razredu pa v zaključno spričevalo osnovne šole, predvideva predlog.

Prav tako predvideva začetek rednega poučevanja drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (od 7. do 9. razreda) in začetek poučevanja tujega jezika v 1. razredu.

Predlog novele določa tudi nov koncept razširjenega programa, v okviru katerega šola razvija spodbudno in varno učno okolje, kjer je več prostora za medsebojno sodelovanje med učenkami in učenci, več možnosti za udejanjanje načela enakih možnosti in upoštevanja potreb ter interesov učencev.

Pri izobraževanju učencev na domu predvsem izenačuje te učence z učenci, ki se izobražujejo v šoli, s čimer za glavni cilj postavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda učencem, ki se izobražujejo na domu.

Predlog novele zakona o osnovni šoli predvideva še uskladitev zakona o osnovni šoli z določili zakona o športu. Šola ne bo več pristojna za podeljevanje statusa učenca športnika, ker je to z zakonom o športu določeno drugače. Ima pa šola skupaj s starši obveznost, da učencu, ki dosega vidnejše dosežke na tekmovanjih, prilagodi šolske obveznosti, je zapisano v gradivu, ki je objavljeno na portalu e-demokracija. Predlog novele zakona o osnovni šoli bo v javni obravnavi do 12. junija.

Iz oddaje Tednik: Boj za točke