Šolske klopi so se že izpraznile. Foto: BoBo

Danes je bil zadnji dan pouka pred poletnimi počitnicami. Včeraj so potekale učiteljske konference pred koncem šolskega leta, pri tem pa nekateri govorijo celo o "inflaciji odličnjakov". To je tudi zaradi pritiska staršev. Pri nekaterih nekaj šteje samo petica in so za to pripravljeni narediti marsikaj.

Čeprav je potekal pouk, pa je bil današnji dan v učilnicah bolj sproščen oziroma, kot je pojasnila učiteljica Zlatka Perne, bo več časa namenjenega tudi za igro, za katero ga med leto zmanjka. Medtem pa so v šolskem tajništvu Osnovne šole Savsko naselje že tiskali spričevala. Med njimi je veliko takih, kjer prevladujejo odlične ocene. Ravnateljica Verica Šenica Pavletič ob tem pravi, da je povprečje ocen na šoli 4,32.

Ravnateljica ob tem doda, da so v nižjih razredih boljše ocene, v višjih pa so tu še vzgojni in izbirni predmeti, ki povprečje precej zvišajo. Podobno so pokazali rezultati ankete med starši, ki jo je opravila Zveza svetov staršev. Velika večina jih je odgovorila, da pri njihovih otrocih prevladujeta petica in štirica. Predsednik zveze Anton Meden je ob tem dejal, da se ocene ne izrisujejo več v Gaussovi krivulji okoli trojke, ampak "gredo okrog štiri ali pet, zelo malo je slabših".

Ko izobrazba staršev narašča, zelo vidno naraščajo tudi ocene učencev. A kot poudarja psiholog in svetovalni delavec Darko Mihael Čibej: "Realno znanje morda to ni, se je pa treba zavedati, da je bilo včasih vrednota znanje, danes je vrednota ocena. Ocene so realne, niso pa morda odraz samega znanja."

Tu so še pritiski staršev, k sreči redki, a tisti hujši. Ravnateljica nam opiše primer, ko so starši prišli v šolo, ker otrok enega predmeta ni imel ocenjenega odlično. "Starši, ki niso kompetentni v teh primerih, v podrobnosti analizirajo delo učiteljev, izvajajo pritiske, kričijo na učitelje. V tem primeru sem si vzela tri ure in pol časa, da sem se s starši pogovorila." Zato resno razmišlja, da bi morali v prihodnje starši, če se bodo neprimerno vedli, zapustiti šolske prostore.

Ob koncu leta veliko odličnjakov