Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada in koalicijska Svoboda sta ob finančnih zahtevah svetnikov opozorili, da so sredstva omejena, opozicijski SDS pa je podprl zahteve in napovedal, da bo znova proti noveli.

Za sprejetje takšnega mnenja po odložilnem vetu bi zadostovalo, da bi ga podprlo osem od 15 članov odbora.

Državni svet, ki je veto konec maja sprejel s 24 glasovi za in dvema proti, se ne strinja z mnenjem vlade, da je v zadostni meri poskrbela za gospodarstvo v energetski krizi, zato se lahko proračunska rezerva zmanjša.

"Za gospodarstvo je bilo poskrbljeno, za kar smo vladi hvaležni, ne strinjamo pa se, da je bilo dovolj poskrbljeno, če primerjamo ukrepe slovenske vlade z ukrepi vlad drugih, nam konkurenčnih držav," je dejal državni svetnik Mitja Gorenšček, sicer izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Izpostavil je zamejitve cen elektrike v nekaterih drugih državah tudi za velike porabnike in to, da se veliko slovenskih velikih podjetij zaradi nizkih nadomestil povečanih stroškov energije niti ni odločilo za državne subvencije, to pa se že odraža v upadu proizvodne dejavnosti v zadnjem četrtletju lani in prvem četrtletju letos.

Med razlogi za veto je bila tudi načrtovana nižja realizacija sredstev iz proračuna EU-ja v letošnjem letu; državni svet je prepričan, da je treba v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 okrepiti dejavnosti v procesu sprotne priprave projektov.

Občine želijo višje povprečnine

Tretja pripomba se nanaša na višino povprečnine, saj da občine zaradi dviga plač v javnem sektorju, dviga minimalne plače, dodatnega dviga plač pomočnic vzgojiteljic in dviga cen energentov teh stroškov ne morejo pokrivati iz povprečnine, ampak jih morajo s sredstvi, namenjenimi predvsem financiranju investicijskih projektov.

Veto je bil sprejet tudi zaradi nestrinjanja z zimskim letnim dodatkom za upokojence. Gre za enkratni dodatek, ki kot takšen ne predstavlja pravice iz pokojninskega zavarovanja, ampak socialni transfer, zato je neupravičeno vezan na prejem pravic iz pokojninskega zavarovanja, menijo svetniki. Želijo, da bi bili upravičenci tudi tisti, ki so bili pretežni del svoje zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, in tisti, ki prejemajo pokojnino starostnega zavarovanja kmetov.

Rebalans proračuna

Vlada meni, da je rebalans državnega proračuna za letos, hkrati s katerim je bila sprejeta tudi novela zakona o izvajanju proračunov za leti 2023 in 2024, usmerjen k podpori gospodarstva in državljanom. Razmere na trgu energentov so manj nepredvidljive, kot so bile pri pripravi proračuna za letos, zato je ocenila, da se rezerva zmanjša za 323 milijonov evrov, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Del ukrepov bo sicer še vedno izplačan tudi prihodnje leto, dodatna sredstva v rebalansu so za likvidnostne ukrepe na področju gospodarstva, rebalans ohranja rekordno raven investicijskih transferov. Glede pripravljenosti projektov za črpanje kohezijskih sredstev je dejala, da je Slovenija po zadnjih statistikah na petem mestu po uspešnosti črpanja. Gospodarstvu in občinam so med drugim na voljo tudi sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, pa prek gospodarskega ministrstva in izvajalskih institucij, je očitke o nezadostni podpori zavrnila državna sekretarka.

Glede povprečnin je dejala, da mora vlada med drugim upoštevati, da se vračajo fiskalna pravila. Z občinami se dogovarjajo in iščejo skupne rešitve, je dodala, ob tem pa spomnila, da povprečnina predstavlja okoli polovico sredstev občin. Zimski dodatek upokojencem ni socialni transfer, ampak dodatek tistim upokojencem, ki so plačevali prispevke v bistveno višjem znesku kot drugi, je dejala.

SDS podpira državni svet

V SDS-u podpirajo predloge državnega sveta in bodo tudi v ponovnem odločanju v DZ-ju glasovali proti, je povedal Rado Gladek (SDS). Meni, da bi bilo bolje, da se zviša povprečnina, kot pa da bo vlada, kot je po njegovih besedah napovedal premier Robert Golob v ponedeljek po srečanju z župani, pri vsaki občini gledala, za koliko so se ji zvišali stroški, in nato te stroške pokrivala.

Pekošak: Eno samo zavlačevanje

Monika Pekošak (Svoboda) je izrazila prepričanje, da je ponovno odločanje o noveli "eno samo zavlačevanje", in ocenila, da je prav, da vlada želi zmanjševati stroške proračuna. "Pred sabo imamo velike izzive in primanjkljaj za leto 2023 je že tako velik ... Vi bi pa še povečali izdatke, nato pa nam očitali, da ne poslušamo fiskalnega sveta in da ne skrbimo za javne finance," je poudarila.

Zavrnila je očitke o počasnem črpanju sredstev EU-ja in spomnila, da so bili dodatni stroški občin zaradi zvišanj plač že vključeni v povprečnino, da je država občinam pomagala tudi pri ceni ogrevanja in da se bodo glede na ponedeljkov dogovor občinam kompenzirali dodatni stroški. Poudarila je, da morajo tudi občine gospodarno ravnati v svojimi sredstvi.
DZ bo o noveli ponovno odločal na izredni seji v petek. Za sprejetje bo potrebna absolutna večina, 46 glasov.