Kot so zapisali sindikati, ki se zavzemajo za preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mateju Jemcu, gre za sindikalista,
Kot so zapisali sindikati, ki se zavzemajo za preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mateju Jemcu, gre za sindikalista, "ki ga zaradi odličnega dela za delavke in delavce ceni, podpira in brani članstvo na gorenjskem in širšem območju Slovenije". Foto: Osebni arhiv

Sekretarju na območni organizaciji Gorenjske Mateju Jemcu je vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) odpoved vročilo iz poslovnih razlogov. A v več sindikatih ob tem opozarjajo, da za takšno potezo ni nikakršnih razlogov. "Jemca se želijo znebiti, ker jih moti njegov način dela, ki je blizu ljudem in delavstvu. Tega oni niso bili nikoli sposobni in so to zavračali, zato je ogledalo, ki jim ga nastavlja Matej, skrajno moteče," je potezo komentiral generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Kot je poudaril, zahtevajo takojšen preklic odpovedi o zaposlitvi. "Odločitev, da smo se spustili v ta boj, ni bila enostavna, je bila pa nujna, da zaščitimo sindikalno članstvo in delavstvo na Gorenjskem ter Jemca, sindikalista s srcem, ki ga članstvo na Gorenjskem spoštuje in ga nujno potrebuje," je še poudaril.

Da je odpoved za lase privlečena, brez dejanske in pravne podlage in da zanjo ni utemeljenega razloga, zlasti pa ne poslovnega, je prepričan tudi predsednik Mitja Šuštar iz Sindikata kulture in narave Glosa. Ob tem je poudaril, da sta ji pisno nasprotovala tako Svobodni sindikat Slovenije, katerega član je Jemec, kot tudi sindikat zaposlenih v ZSSS-ju.
Šuštar je krivdo za odpoved pripisal generalnemu sekretarju ZSSS-ja in zastopniku območne organizacije ZSSS-ja Gorenjska Boštjanu Mediku. Šuštar mu očita, da je začel "zavestno nasprotovati pravnemu redu".

Sindikati bi morali biti po Šuštarjevih besedah na strani tistih, ki se bojujejo za človeka in za vse tisto, kar je pravilno in pravično. V javnem pismu so omenjeni sindikati zapisali, da za Jemčevo odpoved ni kriv sindikat, ni odgovornost na zvezi, na območni organizaciji, niti na sindikatih dejavnosti, pač pa na ljudeh, ki jih vodijo. "Ob nepravilnostih sindikati ne smemo slepomišiti, sicer nas ljudstvo ne potrebuje in lahko zapremo vrata," so zapisali v javnem pismu.

Prst uperili tudi v predsednico ZSSS-ja Lidijo Jerkič

Generalni sekretar sindikata poklicnih gasilcev Švarc je dodal, da v ZSSS-ju obstajajo strukture, ki načrtno zavirajo in onemogočajo sindikalni aktivizem. "To traja že predolgo. Nekajkrat smo že bili na tem, da o tem spregovorimo, a smo se v dobro sindikalnega gibanja vzdržali. Zdaj je sodu izbila dno odpoved pogodbe o zaposlitvi Jemcu," je dejal.

"Ne moremo metati vseh v isti koš, dokaz za to je tudi to, da me veliko sindikalistov podpira pri tem, da obdržim službo," je ob kritikah dela ZSSS-ja dejal Matej Jemec. Foto: Google Street View

Vzrok za odpoved naj bi bilo finančno stanje in upad članarine, ki ne omogoča več Jemčeve zaposlitve. "Da je do takšnega finančnega stanja prišlo, je v prvi vrsti odgovornost vodstva ZSSS-ja z generalnim sekretarjem Boštjanom Medikom in predsednico Lidijo Jerkič na čelu, ki nekaterim sindikatom dejavnosti dopuščata kršenje finančnega pravilnika zveze in s tem aktivno sodelujeta pri načrtnem finančnem izčrpavanju gorenjske sindikalne organizacije," je dejal Švarc. Dodal je, da se predsednica ZSSS-ja na temo Jemčeve odpovedi z njimi niti ni želela sestati. Ponovil je, da zahtevajo Jemčevo vrnitev na delovno mesto.

Matej Jemec je dejal, da je bil nad odpovedjo šokiran. Kot ocenjuje, gre za posledico tega, da je Medik podlegel pritiskom določenih dveh, treh sindikatov. "ZSSS je centrala, ki je od osamosvojitve naredila največ za delavske in socialne pravice. Ne moremo metati vseh v isti koš, dokaz za to je tudi to, da me veliko sindikalistov podpira pri tem, da obdržim službo," je dejal. Je pa po Jemčevih besedah skrb vzbujajoče, "da so očitno tisti, ki delujejo protidelavsko in protisocialno, dobili tako moč, da lahko pritisnejo na Medika in Jerkič". Lidiji Jerkič je še očital, da se je zlagala sindikalistom na območju Gorenjske, ko jim je po njegovih besedah zatrdila, da se mimo njih na Gorenjskem ne bo odpuščalo ali zaposlovalo.

Spor v ZSSS-ju zaradi odpovedi sindikalistu

Medik upadanje članarine pripisal tudi Jemčevim dejavnostim

Generalni sekretar ZSSS-ja Boštjan Medik je pojasnil, da odpovedi ne bodo preklicali, saj so poslovni razlogi za odpoved resni in utemeljeni. "Območna organizacija Gorenjske, tako kot vse preostale teritorialne oblike zveze, so samostojne pravne osebe, ki se financirajo v pretežnem delu iz članarine, ta članarina pa že nekaj časa pada, predvsem zaradi Jemčevih dejavnosti," je dejal. Kot je dodal, je Jemec v nenehnem konfliktu s sindikati dejavnosti, ki financirajo to območje, za katero je bil zadolžen. Ti po Medikovih besedah zato pomoč iščejo na drugih območjih, predvsem ljubljanskem.

"Letos nam za financiranje območja zmanjka vsaj 1500 evrov, nazadnje pa se je Jemec znova zapletel v neki konflikt z enim od sindikatov vzgoje in izobraževanja, kjer je huje kršil svoje delovne obveznosti," je še pojasnil. Zoper nekatere akterje so bile po Medikovih besedah vložene tudi kazenske ovadbe. "Zaradi teh dejavnosti bi bil lahko sankcioniran tudi z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pa se ravno zato, ker smo sindikat, za to nismo odločili," je sklenil.

V Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu Glosa in Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so sicer zapisali, da še vedno upajo, da se bo Medik premislil. "V nasprotnem primeru nas resno skrbi, kdo bo nosil odvetniške in vse druge sodne stroške," so zapisali.