Pahor meni, da je Slovenija spet na prelomni točki. Ni časa za oklevanje pri strukturnih reformah, med drugim meni Pahor. Foto: BoBo
Pahor meni, da je Slovenija spet na prelomni točki. Ni časa za oklevanje pri strukturnih reformah, med drugim meni Pahor. Foto: BoBo
Pahor otvoril celjski sejem

Pahor je na odprtju 47. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti poudaril, da bo vlada Mira Cerarja v nasprotju s tremi pred njo vlada, ki začenja svoj mandat v času gospodarske konjunkture. "Imamo razloge za previden optimizem," je dejal. Previdnost je po njegovem mnenju potrebna iz več razlogov. Izpostavil je zadolženost podjetij, "konservativno posojilno politiko" bank, poudaril pa je tudi, da je "strošek države v širšem pomenu v narodnem dohodku še vedno bistveno previsok in dodatno poslabšuje konkurenčnost našega gospodarstva".

Ob tem je Pahor prihodnjo vlado pozval, naj ne okleva s strukturnimi reformami. Prav od njihovega uveljavljanja je namreč po mnenju predsednika odvisno, ali je optimizem utemeljen ali ne. "Prav zaradi neuspeha pri uveljavitvi strukturnih reform v letu 2011 se je Slovenija vrnila v obdobje gospodarske recesije," je obrtnikom in podjetnikom pojasnjeval Pahor.

"Slovenija ima neke vrste popravni izpit," je dejal. Dodal je, da bo imela nova vlada polno legitimnost in "krepko podporo v javnem mnenju", zaradi česar je "možnost za uspeh realna". Ni pa uspeh odvisen le od vlade, je dejal Pahor. "Zdaj se znova ponuja velika priložnost, da vsi deležniki, ki razpolagamo s politično, gospodarsko ali družbeno močjo, opredelimo in okrepimo družbeno soglasje po novem razvojnem zagonu."

"S hitrejšo privatizacijo proti recesiji"
Pred nekaj leti sta bila poleg krize evra za recesijo v Sloveniji najbolj kriva zmanjšanje zasebne porabe in dolgotrajna šibkost na področju naložb, izpostavlja Pahor. "Z ustanovitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank, močno dokapitalizacijo bank in pospeškom privatizacije ter odpiranja za nove naložbe pa vendarle odpravljamo nekaj pomembnih razlogov, ki so nas pred leti pahnili nazaj v gospodarsko recesijo."

Pahor je dejal, da "ni mogoče ohranjati javne porabe in krepiti domačega povpraševanja z zadolževanjem, če hkrati ne uveljavljamo strukturnih reform". Nasprotuje zadolževanju za namenom ohranjanja socialne države. "Zadolževanje je primerno, če ni namenjeno ohranjanju socialne države, pač pa krepitvi inovacij, naložb in fiskalnih spodbud za konkurenčnost in gospodarsko rast."

"Imamo realne možnosti, da ob potrebni politični volji moderniziramo Slovenijo tako, da bo globalno konkurenčna in socialno povezana," je dejal. Nova vlada bo sicer prinesla potrebno politično stabilnost, je dejal Pahor, a "to ne zadostuje". "Politična stabilnost ni sama sebi namen. Pomembna je šele, če se jo izkoristi za uveljavljanje strukturnih reform."

Pahor je svoj govor sklenil z optimizmom: "Še enkrat smo na prelomni točki. Če bomo pametni, pogumni in dovolj složni, zdaj končno lahko obrnemo stvari v pravo smer."

Pahor otvoril celjski sejem