Mednarodno kazensko sodišče v Haagu. Foto: Reuters
Mednarodno kazensko sodišče v Haagu. Foto: Reuters

Razpis za sodniško mesto na ICC-ju je pravosodno ministrstvo objavilo 8. julija, predsednik države Borut Pahor pa je po presoji predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj vlade in sodnega sveta ter po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin odločil, da za sodnico ICC-ja predlaga Beti Hohler, so sporočili iz urada predsednika republike.

Dodali so, da je po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin mogoče oceniti, da kandidatka uživa tudi potrebno podporo za izvolitev.

Beti Hohler je uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo, z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem kazenskem pravosodju in podrobnim poznavanjem pravnega reda in sodne prakse Mednarodnega kazenskega sodišča. Od leta 2015 je na tem sodišču zaposlena kot tožilka.

Kandidata za sodnika mednarodnega kazenskega sodišča izbere državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Če kandidat ni izbran, se opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.

Mednarodno kazensko sodišče sestavlja 18 sodnikov, ki so izvoljeni za mandatno dobo devetih let. Izvoli jih skupščina držav pogodbenic rimskega statuta, ustanovnega dokumenta sodišča.

Kaj je ICC

ICC je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države pogodbenice ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati.

Sodišče je začelo delovati 1. julija 2002 z uveljavitvijo rimskega statuta, potem ko ga je ratificiralo 66 držav od 139 podpisnic. Statut je do zdaj ratificiralo 123 držav, ki s tem priznavajo jurisdikcijo sodišča. Med njimi je tudi Slovenija, ki je k statutu pristopila 22. novembra 2001.