Minister za šolstvo Jernej Pikalo je nagovoril okoli 450 zbranih ravnateljev in ravnateljic na kongresu. Foto: BoBo

Po ministrovih besedah nadaljujejo pripravo bele knjige. "Do zdaj je potekala analitska faza, opravljenih je bilo kar nekaj posvetov, v naslednjega pol leta pa bomo prešli v fazo načrtovanja novih stvari," je dejal Pikalo. So pa na ministrstvu po besedah Pikala že pripravili predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ter ga danes poslali v javno obravnavo. Kot je dejal, gre za pomemben zakon, s katerim želijo vzpostaviti enotno, sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so bili do zdaj vpeti v delo različnih resorjev.

Glede sprememb kariernega razvoja učiteljev je Pikalo dejal, da ga želijo na novo usmeriti, da bo lahko odgovarjal na izzive 21. stoletja. "Učiteljem želimo dati tudi več avtonomije pri poučevanju in jih dlje časa obdržati v procesu lastnega izobraževanja," je dejal. Napovedal je tudi, da v srednjih šolah načrtujejo uvedbo predmeta o državljanski vzgoji, katerega cilj bo "opolnomočenje državljanov, da bo vsak do polnoletnosti posedoval osnovna in praktična znanja za udeleževanje v javnih zadevah".

Do boljših rezultatov z izboljšanim delom pedagogov
Potrebo po krepitvi predmetov za državljansko vzgojo v srednji šoli so sicer poudarili nekateri udeleženci javnega posveta, ki ga je na temo prihodnosti vzgoje in izobraževanja marca pripravilo ministrstvo za izobraževanje.

Nekatera aktualna vprašanja je v svojem nagovoru na današnji konferenci ravnateljev navedel tudi direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj in pri tem nakazal nekaj vsebinskih usmeritev za prihodnje delo. Med drugim je dejal, da je njihov cilj izboljšanje dela pedagogov v želji, da izboljšajo dosežke učencev in dijakov. Pri tem ne gre samo za nadgrajevanje znanja, ampak tudi za razvoj socialnih kompetenc in drugih sposobnosti, razvijanje pismenosti in sposobnosti za razumevanje, spodbujanje zavesti o integriteti in državni pripadnosti ter za vzgojo za obče kulturne ter civilizacijske vrednote, so njegove besede povzeli na spletni strani zavoda.