Sodišča tudi med sodnimi počitnicami opravljajo vse nujne zadeve. Foto: BoBo
Sodišča tudi med sodnimi počitnicami opravljajo vse nujne zadeve. Foto: BoBo

Kljub sodnim počitnicam, ki so se začele 15. julija, pa delo na sodiščih v mesecu dni ni popolnoma zastalo. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine sta namreč potekali nemoteno, a sklepov strankam niso vročali.

Prav tako so sodišča odločala v nujnih zadevah, med katere sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Med nujne zadeve spadajo tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Začetek in nadaljevanje sojenj
Na nekaterih sodiščih se že prvi dan po počitnicah nadaljujejo sojenja. Na celjskem okrožnem sodišču bo pred sodnika znova stopil nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec.

V Mariboru se bo v petek začelo sojenje Medihi Hromadžić, ki naj bi 8. marca letos v Mariboru umorila sestro dvojčico in skušala umoriti tudi mamo.