Sistem nacionalnega preverjanja znanja se bo spremenil. Foto: BoBo
Sistem nacionalnega preverjanja znanja se bo spremenil. Foto: BoBo

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je predstavila nov model nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki bo zaživel v šolskem letu 2017/18. Temeljni namen je preverjanje napredka posameznega učenca v triletju, je na novinarski konferenci pojasnila ministrica. "Na ta način dobimo vpogled v možnosti izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja. Izjemno pomembno pa je, da gradimo sistem, ki bo koristil tako učencem in učiteljem kot staršem," je dejala.

Hkrati se ob tem utemeljuje avtonomnost učitelja, zato je še posebej pomembno, da se NPZ začne že v 3. razredu osnovne šole. Tako lahko učitelj po mnenju ministrice sprotno že v najzgodnejših obdobjih spremlja posameznega učenca. V 6. razredu bodo učenci še naprej pisali preverjanje iz učnega jezika, matematike in tujega jezika.

"Nov model NPZ-ja je namenjen tako učencem, učiteljem kot staršem, ki bodo tako lahko dobili dodatno informacijo o znanju svojega otroka in napovedno vrednost za uspeh v srednjih šolah. Kajti v 9. razredu poleg matematike in učnega jezika dodajajo še tretji predmet, ki ga določi minister," je poudarila ministrica.

Tega določi minister tako, da v septembru izmed vseh obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete (obvezno tuji jezik) in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Naloga državne izpitne komisije NPZ-ja je, da resornemu ministru predhodno predmete predlaga, naloga Državnega izpitnega centra pa je, da opravi vzorčenje šol, je dejala Makovec Brenčičeva in dodala, da nov model NPZ-ja še prej zahteva ustrezno spremembo šolske zakonodaje.

Izjeme za učence s prilagojenim programom
V nadaljevanju je omenila, da učenci s prilagojenim programom v 3. razredu ne opravljajo NPZ-ja, v 6. razredu ga opravljajo prostovoljno, v 9. razredu pa obvezno. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski, pa NPZ opravljajo v dveh šolskih letih po preselitvi prostovoljno.

"Državna komisija je zadovoljna, da NPZ ostaja pomemben element v sistemu zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela osnovnih šol," je dejal Janez Vogrinc iz državne komisije za NPZ. V komisiji so prepričani, da se bo s spremembami ta položaj NPZ-ja še lahko okrepil.

Navedel je tudi nekaj predvidenih sprememb, ki utemeljujejo to presojo. Izjemno pomembna se mu zdi uvedba NPZ-ja ob koncu 3. razreda osnovne šole iz učnega jezika in matematike, ker so zlasti v preteklih letih mednarodne raziskave opozarjale na težave naših osnovnošolcev z bralno pismenostjo.