Igor Kadunc je generalni direktor RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO
Igor Kadunc je generalni direktor RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO

Ključni razlogi so poslovanje zavoda z izgubo v obdobju od 2017 do 2019, neobvladovanje sistemskega tveganja poslovanja in neustrezni predlogi ključnih letnih načrtov.

Kadunc je tisti, ki je s svojimi ravnanji, še bolj pa z opustitvami, pomembno oslabil in finančno izčrpal zavod, ki bo kmalu postal nelikviden, navajajo predlagatelji razrešitve.

Kadunc jim odgovarja, da ni nobenih razlogov za njegovo razrešitev, zlasti ne šest mesecev pred iztekom mandata: "To je čista politična akcija, ker se hoče priti do odgovornih urednikov, ki se jih obtožuje, da rušijo vlado in podobne stvari. Mislim, da bomo te očitke preprosto lahko zavrnili."

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič pravi, da bo zadevo uvrstil na izredno sejo, predvidoma 2. novembra: "V tem hipu iščemo pravno pomoč, da bi brezhibno izpeljali postopke, pri čemer moramo biti zelo pazljivi z interno pravno službo, ker bi jim lahko mogoče očitali konflikt interesov."

Za razrešitev je potrebna absolutna večina programskih svetnikov, torej najmanj 15 glasov. Pod predlog je prvopodpisana Alenka Gotar (SDS).