Slovenija je podpisala poravnavo tudi z Emino Ališić. Foto: EPA
Slovenija je podpisala poravnavo tudi z Emino Ališić. Foto: EPA
false
Zahtevki za izplačilo se bodo lahko začeli vlagati 1. decembra letos. Foto: BoBo

Slovenija je sicer svoje obveznosti iz naslova individualnih ukrepov izpolnila že s tem, ko je pritožnikom v roku izplačala odškodnino za nepremoženjsko škodo, postopek pred sodiščem pa je ostal odprt v delu, ki se nanaša na plačilo premoženjske škode, ki jo predstavlja še neizplačana devizna vloga pritožnice, ki jo je imela pri Ljubljanski banki (LB), glavna podružnica Sarajevo, po stanju na dan 31. december 1991. S podpisom poravnave je zdaj rešeno tudi to vprašanje in zgodba zaključena, pojasnjujejo na ministrstvu za finance.

"Današnji podpis poravnave Slovenijo še bolj utrjuje v prepričanju, da je rešitev iz zakona pravična in poštena ter da sta jo kot tako pripoznala tudi oba pritožnika, ki sta imela svoje devizne vloge pri nekdanji glavni podružnici Ljubljanske banke v Sarajevu. To predstavlja tudi pomemben signal ostalim varčevalcem, da je zakon pravičen in da bodo njihove devizne vloge na podlagi zakona pravično poplačane. Poravnava in strinjanje z določbami zakona obeh prvotnih pritožnikov sta pomembna tudi za svet ministrov Sveta Evrope, ki bo ocenjeval slovensko izpolnjevanje sodbe," sporočajo z ministrstva.

Vloge za izplačilo od 1. decembra
Ministrstvo opozarja vse varčevalce, da ne nasedajo različnim neuradnim informacijam glede postopka verifikacije in poplačila deviznih vlog. Zahtevki za izplačilo se bodo lahko začeli vlagati 1. decembra letos, upravičenci pa bodo vloge lahko vlagali sami in ne bodo potrebovali odvetnika, lahko pa se zanj vseeno odločijo.

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, ki bo vodil postopek verifikacije, bo o zahtevi za verifikacijo odločil v roku treh mesecev, 30. dan po pravnomočnosti odločbe pa bodo upravičenci prejeli denar. Zahtevke bo mogoče vlagati do konca decembra 2017, ministrstvo pa bo najpozneje do 2. novembra letos objavilo poziv k sodelovanju z vsemi podrobnostmi glede vlaganja zahtevkov. Poziv bo objavljen v slovenskem uradnem listu, na spletni strani ministrstva ter v dnevnih časopisih na Hrvaškem in v BiH-u.

Evropsko sodišče za človekove pravice je 16. julija 2014 v pritožbi v zadevi Ališić proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, ki se nanaša na nezmožnost pritožnikov, da po razpadu nekdanje Jugoslavije dvignejo devizna sredstva z bančnih računov pri nekdanji glavni podružnici LB-ja v Sarajevu ter Investbanki.

Slovenija je poravnavo z Azizom Sadžakom podpisala že v četrtek, danes pa je sledil še podpis z Emino Ališić, ki je ena izmed treh pritožnikov v zadevi bosanskih varčevalcev LB-ja.