V policijskem sindikatu poudarjajo, da ne želijo jemati plač vojski, ampak želijo biti z njimi izenačeni. Foto: MMC RTV SLO
V policijskem sindikatu poudarjajo, da ne želijo jemati plač vojski, ampak želijo biti z njimi izenačeni. Foto: MMC RTV SLO
Notranje ministrstvo in policijska uprava poudarjata, da nista sodelovala pri plačnih pogajanjih, saj je policiste zastopal ravno policijski sindikat. Foto: RTV SLO
Policisti napovedujejo stavko

Zato zahtevajo, da se podoben sistem kot za vojsko uvede tudi v policijo. Od vodstva policije in ministrstva pričakujejo, da se do te zahteve opredelita do 2. septembra, v primeru neustreznih rešitev pa napovedujejo nadaljnji sindikalni boj, vključno s stavko.

V policijskem sindikatu poudarjajo sistem napredovanj. Član izvršnega odbora sindikata Vojko Sukljan je navedel, da sta vojak in policist s peto stopnjo izobrazbe na začetku oba uvrščena v 21. plačni razred, a lahko policist s takšno izobrazbo napreduje največ do 31., vojak pa do 36. plačnega razreda.

V policijskem sindikatu poudarjajo, da ne želijo jemati plač vojski, ampak želijo biti z njimi izenačeni. Kot je danes stavkovni odbor zapisal med izhodišča, zahtevajo, da se sistemizacija delovnih mest v policiji na novo ustrezno uredi, nikakor pa ne bi privolili v diferenciacijo primerljivih poklicev.

Stavkovni odbor sindikata pričakuje, da se bosta minister za javno upravo Gregor Virant in generalni direktor policije Jože Romšek javno opredelila do njihovih zahtev. V najkrajšem času pa se želijo z njima tudi sestati in jima predstaviti svoje poglede.

Uprava policije: Pri plačnih pogajanjih je sodeloval le sindikat
Vodstvi ministrstva za notranje zadeve in generalne policijske uprave poudarjata, da pri plačnih pogajanjih nista sodelovali, saj je policiste zastopal policijski sindikat, so zapisali v sporočilu za javnost. Prav tako si bosta vodstvi v okviru svojih pristojnosti tudi v prihodnje prizadevali, da se odpravijo morebitna nesorazmerja med poklicem policista in drugimi poklici s pooblastili ter uskladijo možnosti napredovanj.

Pripravlja se sprememba uredbe o organizaciji in sistematizaciji
Na ministrstvu za javno upravo
so dejali, da so že seznanjeni s problematiko, rešitve se že iščejo, določeni predlogi za spremembo aktov o sistematizaciji pa so bili že posredovani organom. Pripravlja se tudi sprememba uredbe o organizaciji in sistematizaciji, kjer bo določena možnost večje diferenciacije delovnih mest tudi drugih organov pooblaščenih uradnih oseb.

B. K.

Policisti napovedujejo stavko