V avgustovskih poplavah lani so bili poškodovani številni cestni odseki po državi. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
V avgustovskih poplavah lani so bili poškodovani številni cestni odseki po državi. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Prejšnji četrtek je vlada sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi, ki so Slovenijo prizadeli avgusta lani. Za sanacijo po avgustovski ujmi je po tem programu v obdobju 2024–2028 predvidenih 2,33 milijarde evrov, od tega bo letos na voljo 360,98 milijona evrov.

Na seji ta četrtek pa je vlada sprejela še program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi lanskih avgustovskih poplav na področju državne cestne in železniške infrastrukture. Skupno je v sklopu tega programa na voljo 824,3 milijona evrov – ocena škode, ki jo je avgusta lani naredila ujma, na državni cestni infrastrukturi namreč znaša 559,2 milijona evrov, na železniški pa 265,07 milijona evrov.

Pravice do porabe za izvedbo programa se bodo letos zagotovile z razporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije. V letih od 2025 do 2028 pa se bodo zagotavljale v okviru državnega proračuna oz. iz sredstev sklada za obnovo, so po seji vlade zapisali na ministrstvu za infrastrukturo. Poleg tega je v pripravi program ukrepov razvojnih spodbud za prizadeta območja, Slovenija pa pričakuje pa tudi nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU-ja.

V program vključenih skoraj 2000 kilometrov cest

Kot je na vladni novinarski konferenci v zvezi z obnavljanjem cest in železniških prog spomnila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, je vlada "že oktobra sprejela delni program za obnovo infrastrukture, kjer je bilo takrat za to namenjeno 751,6 evra". V drugem programu, ki ga je vlada potrdila ta teden, sta po navedbah ministrice vključena tudi dva večja projekta. "To sta bohinjska proga v dolžini 30 kilometrov od Jesenic do Bohinjske Bistrice in koroška proga, približno 20 kilometrov od Sv. Danijela do meje z Avstrijo," je pojasnila.

Podrobnosti sprejetih programov so na vladni novinarski konferenci predstavili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za naravne vire in prostor Jože Novak in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Podrobnosti sprejetih programov so na vladni novinarski konferenci predstavili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za naravne vire in prostor Jože Novak in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Ob tem program po besedah ministrice vključuje tudi 48 projektov za rekonstrukcijo in obnovo cest in 23 projektov za premostitvene objekte oziroma mostove. Ob tem je dodala, da nekateri projekti vključujejo več manjših projektov, tako da je število mostov, ki so v načrtu, nekoliko večje.

Program je pripravila direkcija za infrastrukturo na ministrstvu za infrastrukturo. Pravice do porabe za izvedbo programa se bodo letos zagotovile z razporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije. V letih od 2025 do 2028 pa se bodo zagotavljale v okviru državnega proračuna oz. iz sredstev sklada za obnovo.

Predhodni program, ki je bil sprejet oktobra lani, je sicer obsegal 1800 kilometrov cest, ki so bile potrebne rekonstrukcije in obnove, zdaj sprejeti program pa obsega 1984 kilometrov. Od tega so bile na 690 kilometrih že narejene intervencije za vzpostavitev prevoznosti, je poudarila.

"Vesela sem, da nam je takrat pravzaprav v rekordno kratkem času uspelo zagotoviti prevoznost praktično po celi Sloveniji. Prepričana sem, da se vsi spomnite še dogajanja v Strugah, kjer nam je nekaj 100 metrov ceste pravzaprav odneslo. Ni je bilo več, pa nam je kljub temu z naporom izvajalcev, mojih sodelavcev, uspelo zagotoviti, da je bila do 1. septembra ta cesta prevozna, sicer samo za nujne šolske prevoze," je na novinarski konferenci dejala Bratušek.

Reke so pretočne, za dolgoročne rešitve bo poskrbljeno v petletnem programu

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je poudaril, da bodo junija končani vsi izredni ukrepi na vodah. "Tako da so vse reke zdaj pretočne, urejene in lahko funkcionirajo," je dejal in ob tem dodal, da bo za trajne rešitve, ki bodo odporne tudi proti podnebnim spremembam, poskrbljeno s sprejetim petletnim programom.

Po ministrovih pojasnilih je od skupno 2,33 milijarde evrov za obnovo poškodovane občinske infrastrukture in izvedbo potrebnih geotehničinih ukrepov na sanaciji plazov predvidenih 100 milijonov evrov, za obnovo vodne infrastrukture, ki je že poteka, pa 120 milijonov evrov.

Sorodna novica Vlada sprejela sanacijski program za odpravo posledic poplav v vrednosti 2,33 milijarde evrov

Za poškodovana stanovanja in poslovne objekte je v programu v naslednjih petih letih rezerviranih za 50 milijonov evrov, za nadomestitvene gradnje objektov, kamor se ljudje več ne morejo vrniti, pa 70 milijonov evrov. Za obnovo poškodovane kulturne dediščine v lasti občin ali zasebnikov je po ministrovih pojasnilih predvidenih 16 milijonov evrov, za objekte varstva narave pa milijon evrov. Za podporne dejavnosti in izvedbo programov, kamor spadajo tudi stroški delovanja tehnične pisarne, so medtem rezervirani štirje milijoni evrov.

"S tem programom je vlada zagotovila sredstva, da se lahko vsi tisti programi, ki so bili začasno financirani v zadnjem obdobju, nadaljujejo, občine nimajo več skrbi," je poudaril minister in dodal, da bo glavni ključ hitrosti pridobivanja teh sredstev pripravljena dokumentacija. Pomemben podatek je po njegovih besedah ta, da so ljudje predplačila za škodo, ki je nastala na objektih, dobili izplačano že skoraj povsod. "Dajemo še zadnje sklepe za predplačila, s tem tudi končujemo postopke za tiste, za katere nismo mogli priti do podatkov," je poudaril.

Jevšek dodatnih 300 milijonov nepovratnih sredstev pričakuje decembra

Minister za kohezijo Aleksander Jevšek je spregovoril o nepovratnih sredstvih iz solidarnostnega sklada EU-ja in o razvojnih programih, ki se pripravljajo in bodo spodbudili nadaljnji razvoj v občinah, prizadetih po poplavah. Kot je spomnil, je Evropska komisija na podlagi vloge, ki so jo pripravili, Sloveniji odobrila 100 milijonov evrov predplačila in jih decembra lani nakazala na ministrstvo za finance.

"Povem lahko, da je bila vsota praktično že porabljena, ker je bilo mogoče refundirati stroške, ki so že nastali. Pričakujemo še 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev," je navedel in dodal, da postopek za pridobitev teh sredstev poteka. Evropski parlament bo po pričakovanjih ministra ta sredstva dodelil v novem sklicu oz. v decembru. Glede škode po poplavah je dejal, da je bila ocenjena na 2,9 milijarde evrov. "Ta številka zdaj še stoji v vlogi in bo kot taka šla tudi naprej," je podčrtal.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v skladu z zakonom o obnovi pristojno tudi za pripravo in koordinacijo programa pridobivanja razvojnih sredstev in popoplavno sanacijo za občine. V zvezi s tem skupaj z razvojnimi agencijami in resornimi ministrstvi pripravljajo program, ki bo usklajen z občinami, prizadetimi v avgustovskih poplavah.

Obnova vodotokov in prometne infrastrukture