Spodnje Stranje, sanacija po poplavah. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Spodnje Stranje, sanacija po poplavah. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsednik vlade Matej Arčon je povedal, da program sestavljajo tri področja. Prvo področje se nanaša na nadomestne gradnje.

"Ključno je, da so zagotovljena vsa sredstva za nadomestne gradnje, torej da bo poskrbljeno za vse, ki so v poplavah izgubili svoje domove. Tu moram priznati, da imamo še kar nekaj izzivov, kako pravno rešiti vprašanja glede na cenitve, vendar verjamem, da bomo to v naslednjem obdobju uspešno rešili," je dejal.

Vlada je sicer v četrtek, kot je dejal, sprejela dodaten sklep o odstranitvi in nadomestitvi še za 17 objektov, podobni sklepi, kot je bil prejšnji in današnji, pa bodo sledili tudi v prihodnjih mesecih, saj je takih objektov približno 300.

Drugo področje vključuje občinsko infrastrukturo, ceste in drugo infrastrukturo, javne stavbe, šole, vrtce, tretje pa sanacijo vodotokov s trajnimi ukrepi, ki bodo dolgoročno povečali poplavno varnost.

Program, ki ga je na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v okviru svojih pristojnosti pripravilo ministrstvo za naravne vire in prostor je ključen za zagotavljanje virov ter realizacijo ukrepov pri obnovi po največjih poplavah v zgodovini Slovenije, so v sporočilu za javnost po seji pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).

Sestavni del programa je tudi predhodni dokument. Vlada je namreč zaradi obsežnosti poplav in povzročene škode s ciljem prizadetim prebivalcem čim prej zagotoviti del pomoči že septembra lani potrdila predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh.

Obravnaval je nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj ter premoženja prebivalstva pri odpravi posledic nesreče in je bil podlaga za predplačila občinam in fizičnim osebam.

Občinam je bilo za nujno sanacijo na občinski infrastrukturi izplačanih 218,6 milijona evrov predplačil, fizičnim osebam, gre za nekaj več kot 7000 upravičencev, pa 33,5 milijona evrov.

Skupna višina potrebnih sredstev za sanacijo je v danes sprejetem programu ocenjena na 2,33 milijarde evrov (razdeljena po letih od 2024 do 2028), od tega 1,36 milijarde evrov odpade na sanacijo vodne infrastrukture. Pravice porabe za izvedbo programa za letos v višini do 360,98 milijona evrov se bo po navedbah Ukoma zagotovilo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije, za obdobje 2025-2028 pa v okviru državnega proračuna za posamezno leto in/ali iz sredstev sklada za obnovo.

"Na naslednji seji bomo sprejeli tudi sanacijski program na področju državne prometne infrastrukture, medtem pa ministrstva za kohezijo in gospodarstvo pripravljajo razvojne ukrepe za poplavna območja," je še povedal Arčon.

17 objektov predvidenih za rušenje

Vlada je s sklepom tudi določila 17 objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist in sicer na območju Luč, Ljubnega, Mežice, Prevalj, Slovenj Gradca, Solčave, Črne na Koroškem, Kamnika in Šmartna ob Paki.

"Sklepi temeljijo na strokovnih mnenjih, ki jih je na podlagah geološke, vodarske in gradbene stroke pripravila Državna tehnična pisarna. Za te objekte obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov ali pa gre za znatno poškodovane objekte, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi," so navedli v Ukomu.

Strokovna mnenja je predhodno potrdil tudi svet za obnovo. "V kratkem bodo v dogovoru z lastniki objektov z njimi v stik stopili cenilci, da opravijo potrebne cenitve. Na podlagi tega bodo znane vrednosti nepremičnin. V nadaljevanju postopka sledi podpis pogodbe, s katero se določi višina odškodnine in opredelijo vse ostale podrobnosti med pogodbenima strankama," so še pojasnili v Ukomu.